Ministrstvo za notranje zadeve objavlja javno dražbo za prodajo poslovnega prostora v Velikih Laščah. Javna dražba bo 10. marca 2020 ob 11. uri na Ministrstvu za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, Ljubljana.

Poslovni prostor z ID znakom 1717-250-8 se nahaja na Šolski ulici 3 in ima 98,80 m2.

Izklicna cena za nepremičnino znaša 31.000 evrov. V ta znesek ni vštet davek na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

Najnižji znesek višanja je 200 evrov.

Vse informacije najdete na osrednjem spletnem mestu državne uprave gov.si.