Sorodne objave

 

Ministrstvo za notranje zadeve objavlja javno dražbo za prodajo stavbnega zemljišča v Radljah ob Dravi. Javna dražba bo 10. marca 2020 ob 9. uri na Ministrstvu za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, Ljubljana.

Nepremičnina parc. št. 737/7, k.o. 804 Radlje ob Dravi (stavbno zemljišče) meri 1.930 m2.

Izklicna cena za nepremičnino znaša 58.000 evrov. V ta znesek ni vštet davek na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

Najnižji znesek višanja je 200 evrov.

Vse informacije najdete na osrednjem spletnem mestu državne uprave gov.si.