Sorodne objave

 

Vlada je sprejela spremembe odloka o začasni omejitvi gibanja in zbiranja ljudi, ki so začele veljati danes, 13. novembra 2020.

Vlada v Odloku o spremembi in dopolnitvi Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2, ki je začel veljati danes, prepoveduje zbiranja ljudi na javnih mestih, pri čemer je izjema zbiranje posameznikov iz iste družine ali tistih, ki živijo v skupnem gospodinjstvu, ob upoštevanju omejitev in prepovedi iz tega odloka. Prepovedana so zbiranja, slavja, poroke, maše in verski obredi.

Na novo je bila dodana izjema, ki dovoljuje sklenitev zakonske zveze. Pri tem je treba dobiti soglasje za sklenitev zakonske zveze pri ministru, pristojnem za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

S spremembo se doda tudi izjema, da se odlok ne uporablja za dejavnosti, ki se izvajajo za zagotavljanje izvajanja nalog države, samoupravnih lokalnih skupnosti in javnih služb ter za organe političnih strank.

Še naprej velja omejitev prehajanja med občinami, razen za 13 izjem.

Vse posodobljene informacije o veljavnih ukrepih najdete na spletišču GOV.SI, v rubriki Omejitve zbiranja in gibanja.

Policisti pozivamo k spoštovanju ukrepov za zajezitev epidemije covida-19, kar bomo preverjali v okviru svojih rednih nalog, pa tudi v že načrtovanih poostrenih nadzorih.

Zaradi resnosti epidemioloških razmer tako v Slovenji kot tudi v sosednjih državah so vsa nenujna potovanja še vedno odsvetovana. Tiste, ki morda za prihajajoči konec tedna načrtujete odhod v druge občine ali v tujino, policisti zato opozarjamo: od doma se odpravite le, če je res nujno in imate za to tudi upravičen razlog. Meje med občinami in državno mejo boste lahko namreč neovirano (tj. brez globe in brez napotitve v karanteno ob povratku) prešli le, če boste izpolnjevali katero od izjem, ki so določene z odlokoma o omejitvi gibanja in o prehajanju meja. V ta namen boste morali policistom ali zdravstvenim inšpektorjem predložiti tudi ustrezna dokazila in lastnoročno izpolnjeno izjavo o upravičenosti do gibanja izven občine prebivališča. Preverite tudi čakalne dobe in po potrebi izberite druge, manj obremenjene mejne prehode.

Povezane vsebine

Omejitve zbiranja in gibanja