Sorodne objave

 

Slovenska policija je 18. oktobra 2021 uspešno zaključila iskanje dveh obdolženih moških, starih 25 in 43 let, oba državljana Hrvaške, ki sta bila na begu od leta 2020. Okrožno sodišče v Novi Gorici je oba obdolženca iskalo zaradi izvedbe kazenskega postopka, obdolžena sta poskusa uboja po 115. členu KZ-1. Zoper oba so bile izdane tiralica, odredba za privedbo, mednarodna tiralica in Evropski nalog za prijetje in predajo, saj sta se skrivala in tako onemogočala izvršitev kazenskega postopka.

Kriminalisti Oddelka za ciljno iskanje oseb iz Sektorja za mednarodno policijsko sodelovanje v Upravi kriminalistične policije na Generalni policijski upravi so skupaj z novogoriškimi kriminalisti po intenzivnem delu zaključili z operativnimi aktivnostmi. V primeru iskanja obdolženih je bila vzpostavljena neposredna komunikacija, tako med kriminalisti slovenske in italijanske enote za ciljno iskanje oseb, t. i. FAST enote (Fugitive Active Search Team), kot tudi s podobnimi enotami iz Hrvaške in Madžarske, ki so sočasno izvajale operativne aktivnosti za izsleditev in prijetje ubežnikov. Ubežnika sta bila izredno mobilna in sta menjala lokacije bivanja v različnih državah znotraj EU ter se predstavljala za drugi osebi. Iskani osebi sta prav tako osumljeni kaznivega dejanja poskusa uboja osebe v Rimu v mesecu avgustu 2021 in eden izmed ubežnikov kaznivega dejanja poskusa uboja osebe v Zagrebu v januarju 2021.

Enota FAST Madžarske je 18. oktobra 2021 uspela locirati oba ubežnika v mestu Gyor na Madžarskem in ju prijela. V roku treh dni bosta ubežnika privedena k preiskovalnemu sodniku pristojnega sodišča na Madžarskem, kjer bo potekalo odločanje o predaji oseb Sloveniji na podlagi izdanega Evropskega naloga za prijetje in predajo.

Enota FAST Slovenije sledi ciljem ENFAST mreže (European Network of Fugitive Active Search Teams), in sicer, da se z ENFAST okrepi varnost v Evropski uniji tako, da se izboljša učinkovitost pri lociranju in prijetju storilcev, ki jih išče mednarodna skupnost, ter da je to mreža policistov, ki lahko nemudoma ukrepa, poišče pobegle osebe in jim odvzame prostost.