Sorodne objave

 

Včeraj, 28. oktobra 2022, nekaj pred 16. uro, so bili ljubljanski policisti obveščeni o dogodku, do katerega je prišlo v okolici državnega zbora in v katerem se je doslej neznana oseba nasilno vedla do enega od poslancev državnega zbora.

Policisti intenzivno preverjajo okoliščine primera ter zbirajo obvestila in izvajajo druge operativne ukrepe za izsleditev neznane osebe, kakor tudi za zaščito žrtve. Policisti bodo o dogodku zbrali vsa potreba obvestila in dokaze ter ob tem ugotavljali elemente morebitnega kaznivega dejanja ali prekrška. Skladno z določili Zakona o kazenskem postopku ali Zakona o prekrških bodo izvedli vse aktivnosti za ugotovitev storilca kaznivega ravnanja ter celovito obravnavo dogodka.

Poleg navedenega smo včeraj v bližini državnega zbora obravnavali tudi primer, ko je znana oseba žalila enega izmed poslancev, policisti pa so na kraju neposredno ob prijavi že ugotovili identiteto osebe. Policisti v tem primeru tudi že zbirajo obvestila in preverjajo okoliščine njenega ravnanja ter elemente morebitnega kaznivega dejanja.

Podrobnosti o obeh postopkih nasilnih dejanj, ker zbiranje obvestil še intenzivno poteka, zaradi varstva osebnih podatkov kot interesa preiskave, ne moremo pojasnjevati.

Poudarjamo, da dogodke z elementi nasilja obravnavamo celovito in z ničelno toleranco, ter jih ostro obsojamo, saj je vsako nasilno dejanje, bodisi verbalno ali fizično, nedopustno. Hkrati pa poudarjamo, da vselej enako ukrepamo ob vseh zaznanih ali prijavljenih kaznivih ravnanjih.

Za uspešno preiskavo vseh kaznivih ravnanj je ključnega pomena tudi sodelovanje oškodovancev. Tako oškodovance kot ostale občane ob tej priložnosti ponovno pozivamo, da prijavijo vse kršitve, še posebej, če gre za nasilna dejanja. Le tako bodo takšni dogodki lahko uspešno preiskani, storilci pa odkriti in procesirani.

Zavedamo se pomena varnosti za ljudi, zato izvajamo ukrepe za zaščito varnosti posameznikov v največji možni meri. Konkretno pri varovanju objekta državnega zbora in zagotavljanju varnosti v okolici policija sodeluje z vodstvom parlamenta ter v primeru dogodkov ali spremenjenih okoliščin, ki vplivajo na trenutno oceno ogroženosti varovanega objekta, sprejema ustrezne ukrepe ter izvaja druge aktivnosti s ciljem zagotavljanja ustrezne varnosti. Policija je v povezavi z zadnjimi primeri nasilnih dejanj že v stiku s pristojnimi iz državnega zbora glede ukrepov za zagotavljanje varnosti.

Policija tako izvaja ukrepe, s katerimi v čim večji možni meri preprečuje ravnanja posameznikov ali skupin, ki lahko vplivajo na varnost varovanega objekta ter varnost v njem zaposlenih oseb.

V povezavi z nasilnim dejanjem iz začetka tedna policija išče neznanega moškega

V povezavi z nasilnim dejanjem v centru Ljubljane, do katerega je prišlo v začetku tega tedna, policisti še vedno zbirajo obvestila in dokaze ter izvajajo ostale aktivnosti za izsleditev oz. ugotovitev identitete storilca. V okviru tega so policisti pregledali večje število posnetkov video-nadzornih kamer v okolici kraja dejanja ter na podlagi tega pridobili fotografijo storilca.

V nadaljevanju so bile izvedene aktivnosti s ciljem ugotovitve identitete storilca. Policija je danes fotografijo storilca tudi objavila v medijih in na tem mestu pozivamo vse, ki bi imeli kakršne koli podatke, na podlagi katerih bi bilo moč ugotoviti identiteto storilca, da o tem obvestilo najbližjo policijsko postajo ali pokličejo na telefonsko številko 113.

Policija ravna v vseh primerih obravnave nasilnih dejanj enako, s ciljem, da se zagotovi varnost ljudi, ter preišče vsa kazniva ravnanja v celoti.