Sorodne objave

 

Vršilec dolžnosti generalnega direktorja policije mag. Boštjan Lindav in predsednica Računskega sodišča Republike Slovenije Jana Ahčin sta danes, 15. novembra 2022, podpisala prenovljeni sporazum o medsebojnem sodelovanju med institucijama.

Namen prenovljenega Sporazuma o medsebojnem sodelovanju je okrepiti sodelovanje med Računskim sodiščem Republike Slovenije in Policijo, kar bo pripomoglo k še boljšemu dosedanjemu sodelovanju, s tem pa tudi k doseganju večje učinkovitosti obeh organov pri opravljanju nalog iz njune pristojnosti.

20221115 115926

Okrepljeno sodelovanje se nanaša na področja odkrivanja in preiskovanja vseh oblik zlorab, storjenih na škodo finančnih interesov Slovenije in Evropske unije, to je odkrivanja in preiskovanja nezakonite porabe sredstev državnega proračuna in proračunov lokalnih skupnosti ter evropskih sredstev.

S podpisom prenovljenega sporazuma želita organa še izpopolniti medsebojno obveščanje in nudenje strokovne pomoči, spodbujanje medsebojnega izobraževanja in izpopolnjevanja ter izmenjavo dobrih praks med računskim sodiščem in policijo.