Sorodne objave

 

Ob prihajajočem vikendu pričakujemo povečan promet na vseh tranzitnih cestah preko Slovenije v smeri proti severu in zahodu ter na cestah do zimskih turističnih središč.

V nekaterih državah se namreč končujejo božično-novoletne počitnice (v Nemčiji, Avstriji, Italiji), pričakujemo pa tudi množičnejši odhod turistov na smučanje, kjer se šolske počitnice še nadaljujejo (na Hrvaškem).

Do zastojev lahko pride predvsem na cestah, kjer dvopasovne ceste prehajajo v enopasovne, in pred cestninskimi postajami. Na prevoznost cest lahko vplivajo še vremenske razmere, saj je predvsem za soboto napovedano poslabšanje vremena z možnostjo poledice.

Zaradi povečanega prometa obstaja možnost, da bo prihajalo do občasnih oz. krajših zastojev na mejnih prehodih s Hrvaško, zlasti na bolj obremenjenih mejnih prehodih, kjer je promet potnikov pri vstopu v državo že sicer velik.

Potnikom zato svetujemo, da se ob povečanem prometu na mejnih prehodih Obrežje in Gruškovje preusmerijo na druge mejne prehode, predvsem Vinico, Metliko, Rogatec in Zavrč. Potnikom tudi svetujemo, naj se na pot odpravijo prej kot običajno. Gneči se je namreč nemogoče izogniti, kadar pride na mejni prehod občutno več potnikov kot običajno.

Da bodo čakalne dobe na mejnih prehodih čim krajše, so se predstavniki mejne policije s predstavniki hrvaških varnostnih organov dogovorili še za druge usklajene ukrepe (preusmeritve na druge prehode, odprtje dodatnih stez, obveščanje medijev idr.). Postopke za čim učinkovitejše delo na mejnih prehodih pa je policija uskladila tudi s predstavniki carine.

Udeležencem cestnega prometa svetujemo, naj spremljajo prometne informacije in se, če je le možno, odpravijo na pot takrat, ko so ceste normalno prevozne in na cestah ni zastojev.

Za pot naj se ustrezno pripravijo (nasveti policije za varno zimsko vožnjo), med vožnjo pa spoštujejo prometne predpise in prilagodijo vožnjo razmeram na cesti.

Voznike še posebej opozarjamo, da vozijo strpno in previdno, da vozijo s hitrostjo, pri kateri lahko vozilo pred morebitno oviro varno ustavijo (glede na razmere je lahko hitrost tudi nižja od predpisane), in da vozijo na ustrezni varnostni razdalji (ta mora biti zaradi morebitne poledice večja kot pri vožnji na suhih cestah).


Srečno pot!