Sorodne objave

 

Vodja Oddelka za kriminalne združbe v Upravi kriminalistične policije pri Generalni policijski upravi Tomaž Peršolja je včeraj in danes, 4. 6. 2008, v Ljubljani kot predsedujoči vodil dvodnevno zasedanje EUCPN v času predsedovanja Slovenije Svetu EU.

"Prizadevati si moramo, da v čim večji meri poenotimo dejavnosti v državah članicah na področju preprečevanja kriminalitete, s čimer bomo izboljšali varnost in zadovoljstvo prebivalcev EU. Vzpostavljanje partnerstev pri oblikovanju in izvedbi projektov preprečevanja kriminalitete bo pozitivno vplivalo tudi na približevanje in oblikovanje skupnih evropskih standardov za preprečevanje kriminalitete",  je ob zasedanju povedal predsedujoči Tomaž Peršolja.

S sklepom Sveta EU je bila 28. 5. 2001 ustanovljena Evropska mreža za preprečevanje kriminalitete (EUCPN), katere poglaviten namen je promocija preventivnih dejavnosti v državah članicah in sredstev, s katerimi se dobre prakse na najučinkovitejši način predstavijo širši strokovni in laični javnosti. Cilj teh dejavnosti je preprečevanje kriminalitete, predvsem tako imenovane "tradicionalne kriminalitete".

Predstavniki držav članic si v sodelovanju s predstavniki Komisije in Sekretariata Sveta EU prizadevajo identificirati načine učinkovitega sodelovanja med raznimi organizacijami, ki se ukvarjajo s preprečevanjem kriminalitete ter vzpostaviti enotne temelje in standarde preprečevanja kriminalitete na območju EU in širše. Tokratno zasedanje je bilo namenjeno prav oblikovanju stališč, pristopov in načinov prihodnjega sodelovanja. Svoje dejavnosti so prikazali tudi predstavniki drugih organizacij, ki delujejo na tem področju. Velik del zasedanja pa je bil namenjen ocenam in zaključkom večmesečnih raziskav odborov mreže, kar bo prispevalo k oblikovanju enotnih standardov za prihodnje dejavnosti na področju preprečevanja kriminalitete.

V EUCPN so predstavniki vseh držav članic, ki svoja stališča in pobude usklajujejo na zasedanjih odbora, in sicer najmanj enkrat v 6 mesecih. Za učinkovito delovanje EUCPN skrbijo trije odbori:

  • Pripravljalni odbor (Steering Committee), v katerem so predstavniki predsedujoče države, predhodno predsedujoče in dveh naslednjih predsedujočih držav.
  • Programski odbor (Program Committee), ki preučuje in usklajuje programe, pomembne za razvoj preventivne politike na posameznih področjih preprečevanja kriminalitete.
  • Odbor za raziskovanje in ocenjevanje (Research and Validation Committee) izvaja raziskave in ocenjuje projekte s posameznih področij ter oblikuje mnenje o uporabnosti.


EUCPN predstavlja svoje dejavnosti na spletni strani www.eucpn.org, delovne skupine Sveta pa obvešča z letnimi poročili in akcijskimi načrti.

Slovensko predsedstvo Sveta EU si prizadeva okrepiti dejavnosti vseh držav članic, da bi tako prispevale k učinkovitejšemu preprečevanju kriminalitete, kar bi zagotovilo večjo varnost vseh državljanov EU.

 

Zvočni posnetek g. Tomaža Peršolje  (mp3)