Sorodne objave

 

Uporaba pirotehničnih izdelkov je ob koncu leta marsikomu v veselje in zabavo, ne smemo pa pozabiti tistih, ki jim je pokanje neprijetno, jim vzbuja strah in zanje predstavlja svojevrstno nasilje. Še posebej moteča je uporaba pirotehničnih izdelkov, katerih glavni učinek je pok (petarde).

Ne meči petard, obdrži vse prste!

Policija je tudi letos v sodelovanju z Inštitutom za varovanje zdravja RS ter Ministrstvom za šolstvo pripravila različne preventivne aktivnosti za preprečevanje negativnih posledic pri uporabi pirotehničnih izdelkov. Poleg tega pa bodo policisti v tem obdobju skupaj z Inšpektoratom RS za notranje zadeve, Tržnim inšpektoratom RS in Carino izvedli številne poostrene nadzore v zvezi s prodajo, nedovoljeno uporabo, uvozom teh izdelkov.

Državljane želimo opozoriti, da je bil letos uveljavljen novi Zakon o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih (Uradni list RS, 35/2008). Kljub načrtnim aktivnostim policije in drugih državnih organov se namreč pri uporabi pirotehničnih izdelkov, predvsem petard, vsako leto telesno poškoduje več oseb. Policisti obravnavajo tudi različna kazniva dejanja zaradi povzročene škode na stvareh. Tej problematiki je zato sledila tudi zakonodaja. Aprila letos sprejet novi Zakon o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih je na področju uporabe pirotehničnih izdelkov korenito posegel v področje uporabe t. i. petard kot najbolj motečih pirotehničnih izdelkov.

Najpomembnejša novost je tako prepoved prodaje, posesti in uporabe ognjemetnih izdelkov kategorije 2 in 3, katerih glavni učinek je pok (predvsem so to petarde najrazličnejših oblik in moči).

Posebej opozarjamo, da nepremišljena in neprevidna uporaba pirotehničnih izdelkov pogosto povzroči telesne poškodbe (opekline, raztrganine rok, poškodbe oči itd.), poleg tega pa moti tudi živali ter onesnažuje okolje.

Prodaja pirotehničnih izdelkov kategorije 1, katerih glavni učinek je pok, je dovoljena le od 19. do 31. decembra, uporaba teh izdelkov pa je dovoljena le od 26. decembra do 2. januarja.

Mladoletnikom do 14. oziroma 16. leta starosti je dovoljeno uporabljati pirotehnične izdelke kategorij 1 in 2 le pod nadzorstvom staršev ali skrbnikov.

Kategorizacija pirotehničnih izdelkov na spletni strani: Bodi zvezda - ne meči petard

Pri tem je treba upoštevati, da teh izdelkov ni dovoljeno uporabljati v strnjenih stanovanjskih naseljih, v zgradbah in vseh zaprtih prostorih, v bližini bolnišnic, v prevoznih sredstvih za potniški promet in na površinah, na katerih potekajo javni shodi in javne prireditve.

 

Ognjemet - opozorila in nasveti

Policisti bodo v tem obdobju sami ali skupaj s predstavniki lokalne skupnosti in v dogovoru z vodstvi osnovnih šol obiskali šestošolce in jim predstavili problematiko uporabe pirotehničnih izdelkov ter njihovih škodljivih posledic. Med predavanji bodo učencem razdelili tudi zloženko z vprašalnikom.

Posamezne policijske uprave in policijske postaje bodo skupaj z lokalnimi skupnostmi izvedle še dodatne dejavnosti, s katerimi bodo poskušale državljane opozoriti na nevarnosti pri uporabi pirotehničnih izdelkov. Medijske aktivnosti policije pa bodo usmerjene v opozarjanje javnosti na nevarnosti pri nepravilni uporabi pirotehničnih izdelkov ter predstavitev pristojnosti in možnosti ukrepanja policije ob kršitvah.

081202 Plakat BodiZvezda