Sorodne objave

 

Na današnji novinarski konferenci so predstavniki policije in inšpektorata Republike Slovenije za notranje zadeve na kratko predstavili novosti, ki jih prinaša novi Zakon o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih.

IMG 4026

Od leve proti desni: Janez Vidovič, dr. Viktor Strauch, Janez Ogulin in Nuška Tavčar, predstavnica policije za odnose z javnostmi


Janez Ogulin, vodja Sektorja splošne policije na Generalni policijski upravi, je povedal, da policija tudi letos nadaljuje s preventivnimi aktivnostmi za preprečitev negativnih posledic pri uporabi pirotehničnih izdelkov. "Vsaka poškodba, ki je povzročena s pirotehničnimi izdelki, je odveč. Zato tudi letos nadaljujemo s preventivnimi aktivnostmi, da bi preprečili negativne posledice, do katerih lahko pride pri uporabi pirotehničnih izdelkov. V sodelovanju z Inštitutom za varovanje zdravja Republike Slovenije in Ministrstvom za šolstvo smo pripravili plakat in zloženko z vprašalnikom, ki ga bodo uporabili vodje policijskih okolišev pri predstavitvah te tematike v šolah." Povedal je še, da je širjenje stališč in mnenj na tem področju izjemno pomembno. Prav tako je zelo pomembno, da se ljudje začnejo zavedati posledic nepravilne uporabe pirotehničnih izdelkov in ravnati v smeri čim večje splošne varnosti.

IMG 4006

Zvočni posnetek izjave Janeza Ogulina (mp3) 


V novem zakonu, ki velja od aprila letos, je najpomembnejša kategorizacija oz. razvrščanje pirotehničnih izdelkov. Kot je povedal Janez Vidovič, predstavnik Sektorja splošne policije na Generalni policijski upravi, se ti poslej delijo na ognjemetne izdelke, tj. pirotehnične izdelke za zabavo, za odrske efekte in za druge namene. Dejal je še, da so nekoliko spremenjene tudi starostne meje za prodajo in uporabo pirotehničnih izdelkov, in sicer: pirotehnične izdelke kategorije 1 lahko uporabljajo mladoletniki, starejši od 14 let, pirotehnične izdelke kategorije 2 mladoletniki, starejši od 16 let, in pirotehnične izdelke kategorije 3 - tj. tiste, ki so seveda dovoljeni za nabavo in uporabo posameznikom - starejši od 18 let. "Največja novost pa je ta, da je popolnoma prepovedano prodaja, posest in uporaba pirotehničnih izdelkov, katerih glavni učinek je pok. To so predvsem petarde. Prepoved je posledica tega, da se največ ljudi vsako leto poškoduje ravno zaradi petard, še zlasti tistih, ki so kupljene na črnem trgu", je še poudaril Janez Vidovič.

IMG 4036

Zvočni posnetek izjave Janeza Vidoviča (mp3) 


Predstavnik Inšpektorata Republike Slovenije za notranje zadeve dr. Viktor Strauch pa je povedal, da lahko z novim zakonom inšpektor opravlja redne preglede eksplozivnih in pirotehničnih izdelkov tudi na krajih skladiščenja in proizvodnje ter tudi to, da lahko pri nadzorih odvzame vzorce zaradi ugotavljanja skladnosti. Povečale so se tudi globe: za pravno osebo je ta sedaj od 3.000 do 50.000 evrov, za podjetnika od 1.000 do 20.000 evrov, za posameznika pa od 400 do 1.200 evrov. Dodal je še: "Vsi organi nadzora, tako inšpektorat za notranje zadeve, policija, carina in tržni inšpektorat, lahko izrekajo kazni ne v najmanjši meri globe, ampak v razponu, ki je določen. Torej tudi najvišjo globo, če gre za res hud prekršek in ni olajševalnih okoliščin."

IMG 4020

Zvočni posnetek izjave dr. Viktorja Straucha (mp3) 


Po novinarski konferenci sta vodji policijskega okoliša šestošolcem Osnovne šole Prežihov Voranc predstavila problematiko uporabe pirotehničnih izdelkov in jih opozorila na tragične posledice njihove nepremišljene, neprevidne, nepravilne in objestne uporabe. Razdelila sta jim tudi vprašalnike in preventivno gradivo.


Več o preventivnih aktivnostih glede pirotehničnih izdelkov

IMG 4066

IMG 4073

IMG 4104