Sorodne objave

 

Med 27. in 28. novembrom 2002 bo v Velenju, v hotelu Paka, potekalo drugo zasedanje delovne skupine "Preprečevanje ilegalnih migracij".

Delovna skupina je bila ustanovljena maja 2001 v okviru Mednarodne konference mejnih policij, vodi pa jo slovenska policija.

Prvega zasedanja skupine v Sloveniji decembra 2001 so se poleg slovenskih udeležili predstavniki devetih držav in Mednarodnega centra za razvoj migracijske politike (ICMPD) z Dunaja. Na tem zasedanju sta bila obravnavana dva dokumenta, in sicer "Mednarodno sodelovanje na področju preprečevanja ilegalnih migracij" ter "Priporočila za učinkovitejše preprečevanje in zatiranje ilegalnih migracij". Oba sta bila maja 2002 na X. Mednarodni konferenci mejnih policij v Siofoku na Madžarskem potrjena in predlagana v uporabo mejnim službam držav članic.

Na letošnjem zasedanju bodo udeleženci osnovno pozornost namenili odstranjevanju tujcev, vračanju tujcev in sporazumom o vračanju tujcev.

Poleg predstavnikov slovenske policije bodo na zasedanju sodelovali še predstavniki Avstrije, Nemčije, Gruzije, Hrvaške, Italije, Madžarske, Francije, Turčije, Ruske federacije, Zvezne republike Jugoslavije in ICMPD.

Prvi dan zasedanja bodo udeleženci obravnavali prisilno odstranjevanje po slovenskem pravnem redu, prepoved vračanja v matično državo, repatriacijo s pomočjo nevladnih organizacij, sporazume o vračanju v pravnem redu Evropske unije in omejitev gibanja tujcu. Konec prvega dneva zasedanja bodo predstavljene še najboljše prakse z obravnavanega področja in težave, ki so jih posamezne države imele na tem področju. Drugi dan zasedanja bodo udeleženci največ pozornosti namenili obravnavi dokumenta "Priporočila in uspešna praksa za vračanje in repatriacijo", predvidena pa je tudi izdelava oziroma oblikovanje vzorca za bilateralne sporazume o vračanju.

 

Novinarji, ki bi želeli podrobnejše informacije, lahko pokličejo go. Ireno Gorenak (041 732 493).


Miran Koren
Predstavnik policije za stike z javnostmi