Sorodne objave

 

V zadnjih mesecih preteklih let je bila varnost pešcev v cestnem prometu vedno slaba. Prav zato smo v policiji letos že na začetku leta pripravili načrt izvajanja različnih aktivnosti, ki smo jih sproti tudi predstavljali javnosti.

Trenutna prometno varnostno situacija med najbolj ranljivimi udeleženci v cestnem prometu, predvsem med pešci, je dokaj ugodna. Statistika nam kaže, da je lani v zadnjih treh mesecih na slovenskih cestah umrlo 26 pešcev, od 1. oktobra do 10. decembra letos pa 12. Varnost pešcev je bila še posebej dobra novembra - umrli so namreč 3 pešci, lani v istem mesecu pa je umrlo 14 pešcev.

Policija si bo z doslednim izvajanjem načrtovanih aktivnosti vsekakor prizadevala, da se bo trend zmanjševanja števila žrtev prometnih nesreč, v katerih so udeleženi pešci, nadaljeval tudi v prihodnje.

 

Miran Koren
Predstavnik policije za stike z javnostmi