Sorodne objave

 

V Traiskirchnu v Avstriji je projektna skupina agencije FRONTEX med 11. in 15. majem 2009 na svojem zadnjem delovnem sestanku zaključila pripravo skupnega priročnika za usposabljanje evropskih policistov vodnikov službenih psov.

Iz slovenske policije se je sestanka udeležil višji policijski inšpektor iz Sektorja splošne policije v Upravi uniformirane policije na Generalni policijski upravi Adil Huselja. Na sestanku je poleg vodje projekta Radua Constantina Antona sodelovalo še 25 predstavnikov iz 18 evropskih policij.

110

Skupinska fotografija


Posebnost tega sestanka je bila, da so se nekaterim članom projektne skupine pridružili tudi prevajalci, ki so s skupnim delom prispevali k poenotenju terminologije in pripravi končne verzije priročnika. Poleg tega so prevajali vsebino priročnika tudi v nacionalne jezike. Ker je bil priročnik preveden v slovenski jezik že pred sestankom, sta Adil Huselja in Mihael Granda, ki je na sestanku sodeloval kot prevajalec, prevzela pregled in dopolnjevanje vsebine priročnika v angleški verziji.

091

 Adil Huselja in Mihael Granda med preverjanjem končnega osnutka


Na srečanju so ustanovili tudi ekspertno skupino za načrtovanje in usklajevanje aktivnosti na področju usposabljanja vodnikov službenih psov in operativnega dela. Kot asistenti ekspertne skupine so bili potrjeni člani projektne skupine, ki so pripravili skupni priročnik. Za namestnike vodje projekta pa so bili izbrani Konstantinos Vitas iz Grčije, Tiago Pinto iz Portugalske in Adil Huselja.

Skupni priročnik je prvi korak k poenotenju standardov pri usposabljanju vodnikov in šolanju službenih psov, kar je tudi osnova za profesionalno in učinkovito uporabo službenih psov za opravljanje policijskih nalog pri varovanju državne meje oziroma evropske (schengenske) meje.

V letošnjem letu je predvidena delavnica, na kateri bi vodniki s službenimi psi predstavili svojo usposobljenost in preučili možnosti za sodelovanje z drugimi evropskimi državami. Udeleženci konference so predlagali tudi konkretne predloge za to delavnico, katere glavni cilj je izmenjava izkušenj in znanja, s čimer bi se povečala raven strokovnega znanja in operativne učinkovitosti evropskih vodnikov službenih psov.

108

Vodja šola Josef Schützenhofer in Adil Huselja

102

 Avstrijski vodnik pripravlja službenega psa za preiskavo.


Avstrijski organizatorji konference so udeležencem predstavili še šolo za šolanje službenih psov v Bad Kreuzenu, kjer je poleg vodje šole zaposlenih še pet inštruktorjev. Inštruktorji in tečajniki so predstavili vsebino vsakodnevnega treninga pri šolanju službenih psov za odkrivanje eksplozivov. Pri tem sta izstopali dve posebnosti, ki ju pri nas ne uporabljamo. Prva je dopolnilno šolanje službenih psov za splošno uporabo, s katerim službene pse izšolajo tudi za odkrivanje prepovedanih drog ali eksplozivov. Pri nas sta šolanji službenih psov za splošno in specialistično uporabo ločeni. Druga pa je uporaba "klik" metode oziroma klikerja. Posebnost šole je tudi ta, da so objekti šole v sklopu kompleksa azilnega doma, kjer se trenutno nahaja 150 azilantov.

118

V šoli je 30 boksov za službene pse.

147

Desna stran objekta je šola, leva pa je zgradba azilnega centra.