Sorodne objave

 

Med 25. in 27. oktobrom je v Ljubljani potekalo zasedanje radijske skupine javne varnosti. Srečanje je organiziral Urad za informatiko in telekomunikacije Generalne policijske uprave.

skupinska

V evropskih policijskih enotah in ostalih službah javne varnosti uporabljajo različne radijske sisteme, ki so namenjeni komunikacijam operativnih uporabnikov na terenu. Predstavniki dela služb javne varnosti delujejo v neformalni delovni skupini, z imenom Public Safety Radio Group (PSRG) oz. radijska skupina javne varnosti, ki ji predseduje Nizozemec Hans Borgonjen.

Sestanki skupine PSRG potekajo dvakrat letno, na njih strokovnjaki s tega področja izmenjajo izkušnje, prikažejo trenutna stanja projektov, predstavijo prihodnje načrte in obravnavajo različne teme s področja radijskih komunikacij javne varnosti.

IMG 5300

Na tokratnem sestanku skupine PSRG so bili prisotni predstavniki 15 držav, od katerih prav vse države uporabljajo radijski sistemi TETRA. Prvi dan sestanka je bil namenjen posebni delavnici, na kateri so se strokovnjaki posvetili obravnavi le ene teme, in sicer šolanju končnih uporabnikov. Delavnice se je udeležila manjša skupina in med razgovorom so bili predstavljeni obstoječi načini šolanja in možne rešitve, ki bi se lahko uporabile v prihodnje. Vsi udeleženci so poudarili velik pomen kakovostnega šolanja.

IMG 5308Drugi in tretji dan pa so udeleženci sestanka obravnavali predvsem teme, kot so čezmejna komunikacija uporabnikov javne varnosti, uporaba evropsko koordiniranih frekvenc in skupin za direktne komunikacije (DMO), sistem za avtomatsko pošiljanje poročila o vozilu, ki je udeleženo v nesreči (t. i. eCall), prihodnje tehnične rešitve radijskih sistemov, ki bodo namenjeni mobilnemu prenosu podatkov z višjimi hitrostmi za potrebe javne varnosti in v ta segment spada tudi vprašanje evropsko usklajenih frekvenc. Strokovnjaki so se posvetili tudi sistemu osebnega klica (t. i. paging), predstavili so tudi operativne izkušnje o delovanju radijskih sistemov v kriznih razmerah, v razmerah bistveno povečanega prometa in v primerih naravnih katastrof, dotaknili pa so se tudi področij, kot so radijsko pokrivanje v zgradbah, frekvence, namenjene komunikaciji zrak-zemlja (AGA oz. Air-Ground-Air) in predstavili poročila udeležencev o stanju projektov TETRA v posameznih državah.

IMG 8944

Ker je bila Slovenija gostiteljica tokratnega sestanka, je imela priložnost podrobneje prikazati nekatere svoje projekte. Tako je predstavnik Policijske uprave Ljubljana prikazal dve podatkovni rešitvi: dispečerski sistem TETRA in avtomatsko lociranje vozil (GPS/AVL). Predstavitev je bila deležna zelo dobrega odziva, saj so sledila številna vprašanja prisotnih, ki so obe predstavitvi spremljali z velikim zanimanjem.

Obravnavane teme so bile zelo koristne za vse udeležence, ki so na koncu tudi pohvalili organizacijo sestanka in vse spremljevalne aktivnosti.