Sorodne objave

Schengenski kalkulator 26. oktober 2022
 

V teh dneh med Slovenijo in Hrvaško tečejo še zadnji pogovori o uvedbi skupne mejne kontrole po sistemu enkratnega zaustavljanja, t. i. one stop control. Sistem bo uveden po vstopu Hrvaške v Evropsko unijo. Tak način bo policistom olajšal opravljanje mejne kontrole, postopek bo prijaznejši tudi za državljane, hkrati pa se bodo zmanjšale morebitne čakalne dobe in zastoji na mejnih prehodih.

Tovrsten sistem opravljanja mejne kontrole se je že izkazal za izjemno učinkovitega ob vstopu Slovenije v Evropsko unijo, ko je bil uveden na mejnih prehodih z Avstrijo in Madžarsko.

Z dnem vstopa Hrvaške v Evropsko unijo, predvidoma 1. julija 2013, se bo na mejnih prehodih med Slovenijo in Hrvaško prenehala opravljati carinska kontrola, kar bo omogočilo prost pretok blaga, kapitala in storitev. Vendar pa vstop Hrvaške v Evropsko unijo ne pomeni, da bo s tem odpravljen tudi nadzor nad prehajanjem oseb.

Na mejnih prehodih v obeh državah bo ostala samo policija, ki bo opravljala mejno kontrolo. Takšen nadzor bo ostal vse do vstopa Hrvaške v schengensko območje.

Tako bo treba tudi po 1. juliju 2013 državno mejo med državama še naprej prestopati le na uradno določenih mejnih prehodih in z veljavnim potnim listom ali osebno izkaznico.

V skladu z Zakonikom o schengenskih mejah in meddržavnim sporazumom o enostavnejšem opravljanju mejne kontrole sta se policiji obeh držav dogovorili, da bosta na določenih mejnih prehodih poenostavili in pospešili opravljanje mejne kontrole z ureditvijo službenih mest za skupno opravljanje mejne kontrole. To pomeni, da jo mejni organi dveh sosednjih držav opravljajo na enem mestu oziroma mejnem prehodu. Potniki se bodo zaradi kontrole vstopa in izstopa zato zaustavili le enkrat.

Uvedba skupnega nadzora je racionalna in optimalna tako za mejne organe kot za potnike, ki prestopajo državno mejo. Pozitivni učinki uvedbe skupne mejne kontrole bodo vidni tudi na področju gospodarstva in turizma, saj bo prehod meje hitrejši in enostavnejši.

Zaradi boljše infrastrukture mejnih prehodov in pogojev dela se bodo službena mesta za skupno opravljanje mejne kontrole uredila v glavnem na slovenskih mejnih prehodih. Policiji obeh držav sta se dogovorili, da bosta z dnem vstopa Hrvaške v Evropsko unijo skupno mejno kontrolo začeli opravljati na 33 od 57 mejnih prehodih, na ostalih mejnih prehodih pa postopoma. 

O podrobnostih ureditve skupne meje kontrole na mejnih prehodih bo policija obvestila javnost po podpisu medvladnega dogovora.