Sorodne objave

 

Generalni direktor policije Stanislav Veniger in predsednik Računskega sodišča Republike Slovenije Tomaž Vesel sta danes, 4. decembra 2013, podpisala sporazum o medsebojnem sodelovanju med institucijama.

IMG 0136

Zvočni posnetek izjave Tomaža Vesela (mp3) 

Zvočni posnetek izjave Stanislava Venigerja (mp3) 


Namen Sporazuma o medsebojnem sodelovanju je okrepiti sodelovanje med Računskim sodiščem Republike Slovenije in Policijo, kar bo pripomoglo k še boljšemu dosedanjemu sodelovanju, s tem pa tudi k doseganju večje učinkovitosti obeh organov pri opravljanju nalog iz njune pristojnosti.

Okrepljeno sodelovanje se nanaša na področja odkrivanja in preiskovanja vseh oblik zlorab, storjenih na škodo finančnih interesov Slovenije in Evropske unije, to je odkrivanja in preiskovanja nezakonite porabe sredstev državnega proračuna in proračunov lokalnih skupnosti ter evropskih sredstev.

IMG 0209

S podpisom sporazuma želita organa še izboljšati medsebojno obveščanje in nudenje strokovne pomoči, spodbujanje medsebojnega izobraževanja in izpopolnjevanja ter izmenjavo dobrih praks med računskim sodiščem in policijo.