Sorodne objave

 

Objavljamo odziv na prispevek, ki ga je objavil eden od spletnih medijev.

Kriminalistična policija je v začetku 2014 zaznala informacije o možnosti vnovičnih poskusov diskreditacij in ogrožanja varnosti zaposlenih v Sektorju kriminalistične policije Policijske uprave Koper. Zaradi izvedbe določenih preiskav zoper posameznike so bili nekateri kriminalisti v preteklosti že večkrat deležni groženj, diskreditacij in drugih kaznivih dejanj zoper čast in dobro ime. Zato so bili posamezni kriminalisti uvrščeni v program zaščite ogroženih delavcev. Zaradi dogajanj v preteklosti ima tak status tudi vodja kriminalistične policije v Kopru.

Med pridobljenimi podatki je bila tudi informacija, da se je ob stanovanjski hiši omenjenega vodje pojavilo vozilo z osebama, pri čemer je ena od njih izstopila in fotografirala hišo kriminalista. Omenjena oseba je fotografirala tudi hišo upokojenega kriminalista, ki je bil v preteklosti prav tako deležen diskreditacij, zaradi česar so na sodišču že bile posamezne obravnave zoper določene osebe. Skladno z izvajanjem ukrepov za zaščito ogroženih delavcev, sta kriminalista Uprave kriminalistične policije na Generalni policijski upravi, ki sta zadolžena za področje ogroženih delavcev, po ugotovitvi identitete osebe, ki je fotografirala hišo, to povabila na razgovor, da pojasni razlog fotografiranja. Razgovor je bil opravljen izključno z namenom, da bi preverili razloga fotografiranja in zaščitili ogroženega delavca. To je bilo osebi tudi korektno pojasnjeno.

Zato ostro zavračamo vsake namige o "specialcih" iz Ljubljane in namenu policije, da bi kakor koli ovirala uslužbence drugih organov pri izvajanju njihove dejavnosti, v kolikor je ta zakonita.

Policija bo tudi v prihodnje izvedla vse zakonite aktivnosti, ki so ji na voljo, da zaščiti varnost in integriteto svojih zaposlenih. Pri tem jo poskusi diskreditacij zaposlenih ne bodo odvrnili od nadaljnjega pregona vseh tistih, ki prestopijo mejo zakonitega, ne glede na njihov status v družbi.