Sorodne objave

 

Policija tako sama kot v sodelovanju z drugimi organizacijami in posamezniki opozarja na spolne zlorabe otrok. O njih je potrebno govoriti, jih razkriti in jih prekiniti! Na dejanja, ki jih nepopravljivo prizadenejo, opozarjajo mladostniki in otroci tudi sami. Slednji svoje občutke izražajo tudi skozi risbe, ki so od danes, 2. junija, do vključno 23. junija 2014 na ogled v izložbenih oknih sedeža notranjega ministrstva na Štefanovi 2 v Ljubljani.

IMG 5359

Zgolj del vseh narisanih in razstavljenih risbic so ustvarili otroci Osnovne šole Miška Kranjca iz Ljubljane pod vodstvom likovne pedagoginje Mateje Kranjc. Risbe so nastale v okviru preventivnega projekta Združenja proti spolnemu zlorabljanju z naslovom Otroci, žrtve nasilja, ki govori o ozaveščanju otrok o nasilju.

Zraven so tudi risani izdelki otrok, starih od treh let naprej. Gre za njihova spontana risanja v povezavi s katerimi se je pojavil domnevni sum, da trpijo spolno zlorabo.

IMG 5355

Nekaj risb je moč videti na naslednjih spletnih povezavah:

http://www.spolna-zloraba.si/?p=909
http://www.spolna-zloraba.si/?p=921
http://www.spolna-zloraba.si/?p=934
http://www.spolna-zloraba.si/?p=957

Z rastavljenimi deli otroci in mladostniki opozarjajo svoje sovrstnike, njihove starše ter širšo javnost na problematiko spolnih zlorab otrok in mladostnikov ter na to, da je ta tabu potrebno zrušiti. Gre za travmatične izkušnje, ki otroka ali mladostnika zaznamujejo za celo življenje.

Spolna zloraba otrok in mladostnikov je v slovenskem prostoru žal še vedno dejstvo. Statistični podatki kažejo, da je vsako leto zaradi spolnega napada na osebo, mlajšo od 15 let, podanih blizu 200 kazenskih ovadb, za kaznivo dejanje zanemarjanja mladoletne osebe in surovega ravnanja pa še blizu 700 kazenskih ovadb.

Podatki kažejo, da se v zadnjih letih povečuje število kaznivih dejanj nasilja (tudi spolnega) nad otroki. Povečano število prijavljenih kaznivih dejanj vzbuja ambivalenten odnos. Po eni strani je naraščajoče število lahko alarmanten podatek, po drugi strani pa so visoke številke lahko odraz povečanih aktivnosti in prizadevanj policije, žrtvam bolj prijazne in prilagojene zakonodaje ter povečanja občutljivosti in ozaveščenosti ljudi.

Večina spolnih zlorab otroku in mladostniku stori oseba, ki jo otrok/mladostnik pozna, ji zaupa ali ji je predan v nego, oskrbo, varstvo.

Pristojne organizacije nenehno opozarjamo na nevarnost zlorab, predvsem spolnih, kako jih prepoznati, preprečiti ter kako jih prekiniti, o njej spregovoriti in kam se obrniti po pomoč, če postanejo žrtve.

Kam lahko prijavim (spolno) zlorabo otroka:

 

Policija na primer že 19 let uspešno izvaja projekt lutkovne igrice ENA ENA TRI, kjer z lutkami v živalskih podobah predšolske otroke v starosti od 3 let dalje opozarjamo na dotike, ki niso primerni.

Nekatere skrivnosti ne smejo ostati skrite je projekt, ki je namenjen otrokom osnovnošolske populacije. Z zgodbo avtorja Gorana Vojnoviča, ki je prilagojena najstniku, opozarjamo, da se spolna zloraba lahko zgodi komurkoli, kjerkoli in kadarkoli. V projekt, ki ga v policiji izvajamo od leta 2011, sodijo delavnice, kot smo jo npr. februarja letos imeli v Mladinskem domu Malči Beličeve v Ljubljani ali kot smo jo konec aprila izvedli za otroke in mladostnike v Mladinskem klimatskem zdravilišču Rakitna. Projekt, ki smo ga v nadaljevanju nadgradili v delavnico za vse zaposlene, je uspešen in je pomagalo številnim drugim projektom, s katerimi se trudimo družbo opozoriti na spolne zlorabe, na preprečevanje in na njihovo preiskavo.

plakat

Združenje proti spolnemu zlorabljanju ob svoji 20-letnici delovanja  nadaljuje svojo vizijo detabuiziranja problema spolnih zlorab otrok, tudi s projektom risb in izdelkov in posledično razstavo izdelkov otrok in mladostnikov namenjenim senzibiliziranja javnosti  in pomembnosti sodelovanja vseh, ki se soočajo z žrtvami spolnih zlorab.

Obenem se z razstavo obeležuje 25. obletnica sprejetja Konvencije o otrokovih pravicah, ki bo prihodnje leto, ter opozarja na Konvencijo Sveta Evrope o zaščiti otrok pred spolnim izkoriščanjem in spolno zlorabo, h kateri je Slovenija pristopila na začetku letošnjega leta.

V policiji podpiramo navedeni projekt, saj vsi delamo v skupno dobro, dobro naših otrok.


Preberite tudi: