Sorodne objave

Projekt Mladi in kriminal 9. september 2022
Projekt Varno poletje 5. september 2022
 

Stanovalce v domu starejših občanov na ljubljanskih Fužinah so danes obiskali policisti. Vodja tamkajšnjega policijskega okoliša je namreč zanje pripravil predavanje z izredno koristnimi informacijami o samozaščitnih ukrepih za večjo osebno varnost in varnost njihovega premoženja.

Še posebej pa so bili veseli brošur s preventivnimi nasveti za starejše Ne pozabite na varnost,  ki so jo prejeli in ki so jo predstavniki Generalne policijske uprave in Policijske uprave Ljubljana ob tej priložnosti tudi podrobneje predstavili.

Varnost01

Seveda predavanja policistov in svetovanje občanom niso novost. Vodje policijskih okolišev na policijskih postajah so v lokalnih skupnostih nosilci preventivnega in v skupnost usmerjenega policijskega dela, zato izvajajo številne preventivne projekte in aktivnosti. Policija jih tako vsako leto izvede približno 10.000, namenjene pa so različnim ciljnim skupinam in usmerjene na vsa tista področja, kjer je varnostna problematika posebej pereča.

Varnost02

Na fotografiji policijski inšpektor Ivan Mezek, kriminalistični inšpektor Matija Breznik, oba iz PU Ljubljana, predstavnica Uprave uniformirane policije na Generalni policijski upravi Melita Globočnik Trnovšek in predstavnica policije za odnose z javnostmi Nuška Tavčar

 

Po besedah Melite Globočnik Trnovšek iz Uprave uniformirane policije GPU so tudi starejši ljudje med bolj ranljivimi skupinami prebivalstva, zato posebno pozornosti namenjamo tudi njim. Želimo si namreč, da bi bili čim bolje pripravljeni na morebitne nevarne situacije in da ne bi postali žrtev kaznivih dejanj.

Kot kažejo statistični podatki, so osebe, stare nad 64 let, žrtve približno 5 % vseh kaznivih dejanj. Policija je namreč v lanskem letu (v oklepaju so podatki za leto 2006) obravnavala 5070 (4637) kaznivih dejanj, v katerih so bili oškodovanci starejše osebe (nad 64 let). Najpogosteje so žrtve tatvin (39,5 %) in velikih tatvin (32,6 %), pa tudi ogrožanja varnosti (7,3 %) in goljufij (4,3 %). Med oškodovanimi je približno enako število moških in žensk. V desetih mesecih letos je bilo med vsemi žrtvami tatvin v Sloveniji približno 24 % ter med žrtvami lahkih in hudih telesnih poškodb približno 15 % oseb, starih nad 64 let. V prometnih nesrečah pa je bilo v prvih desetih mesecih letos udeleženih 2.587 oseb, starejših od 64 let, oz. 7,3 % vseh udeležencev prometnih nesreč (v enakem obdobju lani 6,8 %). Večina starejših udeležencev (72,2 %) ni bila telesno poškodovanih.

Varnost03

Udeleženci predavanja so si lahko ogledali nekaj igranih prizorov, kako hitro ti lahko nepridipravi vzame torbico z ramen ali denarnico iz žepa, če nisi dovolj pozoren in previden.

 

Največ kaznivih dejanj, v katerih so oškodovane starejše osebe, se zgodi na območju PU Ljubljana. Lani je bilo teh kaznivih dejanj tako 2541 (2375 v letu 2006). Sledi ji PU Maribor z 781 (643) kaznivimi dejanju, najmanj kaznivih dejanj, v katerih so bile oškodovane starejše osebe, pa je bilo na območju PU Slovenj Gradec, in sicer lani 63 (predlani 48).

Ker torej ugotavljamo, da sta prometna in osebna varnost za populacijo starejših najbolj problematični, je bilo največ preventivnih aktivnostih namenjenih preprečevanju kaznivih dejanj (64,2 %) oz. ravnanju starejših kot oškodovancev (kako naj na primer ravnajo, ko postanejo žrtve tatvin ali ropov) in svetovanju o prometni varnosti (16,7 %), na primer kako naj ravnajo kot pešci.

Večina preventivnih aktivnosti za starejše občane je v zadnjih letih potekala v obliki svetovanja in opozarjanja (75,1 %) ter izobraževanja (10,8 %). Poleg tega je bila v okviru projekta Ne pozabite na varnost letos v 10.000 izvodih ponatisnjena brošura  z enakim naslovom, v kateri opozarjamo starejše, naj bodo previdni, zlasti naj pazijo na varnost in varnost svojega premoženja. Vodje policijskih okolišev obiskujejo starejše občane na domu ali v domovih za starejše občane in jim ob neposrednem pogovoru razdelijo tudi brošure. Ob tem pa lahko občani tudi bolje spoznajo svojega vodjo policijskega okoliša.

Varnost04

Varnost05

V brošuri so navedene najpogostejše okoliščine in oblike kaznivih dejanj ter nasveti o tem, kako lahko občani preprečijo, da ne postanejo žrtve ali oškodovanci teh dejanj. Vsebuje nasvete v zvezi z varnostjo na javnih mestih (npr. glede nošnje denarnic, torbic, prtljage), potovanjem z avtobusom ali vlakom (npr. kje sedeti, koga prositi za pomoč), opozarja na previdnostne ukrepe v zvezi z dvigovanjem denarja na bankomatih, odkupom predmetov, obiskovalci na domu (opisane so najpogostejše zvijače storilcev kaznivih dejanj, načini tehničnega varovanja doma, načini ravnanja ob takšnih obiskih), opozarja na prednosti dobrih medsoseskih odnosov itd.

 

Ne pozabite na varnost (brošura s preventivnimi nasveti za starejše)