Sorodne objave

 

Smučanje bo prijetno in varno le, če bomo uporabniki smučišč dovolj ozaveščeni, obzirni do drugih, previdni in odgovorni. Da bi bila varnost na smučiščih čim boljša, pa bomo med drugim skrbeli tudi policisti in nadzorniki smučišč. Več o tem smo predstavili na današnji novinarski konferenci.

smuka03

Le varna smuka je užitek - nasveti policije za večjo varnost na smučišču


Na smučišče le odgovorno, uvidevno in trezno

Smučarji morajo poznati mednarodno veljavna vedenjska pravila (FIS pravila) in jih dosledno upoštevati. Spoštovati morajo tudi opozorila, odredbe in navodila nadzornikov, policistov in drugih oseb, ki skrbijo za varnost na smučišču.

Od smučarjev tudi sicer pričakujemo, da spremljajo dogajanje okoli sebe in s svojim ravnanjem ne ogrožajo sebe ali drugih. Imeti morajo brezhibno opremo, upoštevati morajo ukrepe za varno smučanje, znake na smučiščih ter navodila in opozorila oseb, ki skrbijo za varnost.

Vsak smučar mora tudi preprečevati nesreče, ki se ne dogajajo samo zaradi nevarnega ali prehitrega smučanja, ampak tudi zaradi neznanja in precenjevanja znanja smučanja, utrujenosti, slabe psihofizične pripravljenosti, opreme ipd. Pri nesrečah gre v večini primerov za padce, predvsem po lastni krivdi, težje poškodbe pa lahko bistveno omilita čelada, ki je za otroke do 14. leta starosti obvezna, za vse ostale pa zelo priporočljiva, in posebna zaščita, imenovana želva.


Pooblastila policistov na smučiščih

Marsikomu se še vedno zdi nenavadno, ko na smučišču zagleda policista. A policisti imajo tudi na smučiščih nekatera pooblastila, in sicer:

  • ugotavljajo kršitve reda na smučiščih zaradi vožnje pod vplivom alkohola, prepovedanih drog ali psihoaktivnih zdravil
  • obravnavajo nesreče na smučišču, v katerih se je nekdo hudo telesno poškodoval ali umrl
  • opravljajo splošne naloge varovanja življenja in premoženja ljudi

Več o nalogah policistov na smučiščih


Hrvaški policist skupaj s slovenskim tudi na smučišču v Kranjski Gori

Naloge s slovenskim policistom na kranjskogorskem smučišču od 2. januarja opravlja en hrvaški policist. Danes, 10. januarja, ga bo pri delu nadomesti njegov kolega, ki bo naloge v Kranjsko Gori opravljal do 18. januarja 2014. Hrvaški policisti nosi hrvaško policijsko uniformo, ki je prilagojena za delo na smučišču, njegova vloga pa je svetovanje pri obravnavi hrvaških državljanov in pomoč pri komunikaciji v postopkih.

Prednost tovrstnega sodelovanja je v izjemno hitri in učinkoviti izmenjavi informacij. Takšnega sodelovanja se slovenska in hrvaška policija poslužujeta že nekaj let, izkušnje iz preteklosti pa so zelo dobre. Med hrvaškimi državljani je bilo zaznati zadovoljstvo, saj so se v policijskih postopkih ob prisotnosti hrvaškega policista počutili bolj domače, varneje, pa tudi postopki so bili zaradi olajšane komunikacije hitrejši. Enake izkušnje imajo tudi policisti s celjske policijske uprave, kjer sta hrvaška policista skupaj s slovenskimi te dni prisotna na Rogli in Kopah, prav tako do 18. januarja.

Preberite tudi:

Hrvaškim smučarjem na Rogli od danes v pomoč tudi dva hrvaška policista (2. januar 2015)

Kljub temu, da hrvaški policisti na naših smučiščih ne izvajajo policijskih pooblastil pa je cilj obeh policij enak. Vsem smučarjem je treba zagotavljati ustrezno varnost, pomagati v nesrečah, ki so v tej sezoni še zelo redke, in zaradi preprečevanja nesreč spremljati smučarje, ki vozijo prehitro, nevarno, nekontrolirano, ali pa se ustavljajo na izpostavljenih mestih.


Policisti bodo na smučiščih prisotni skozi vso smučarsko sezono

Nadzor na smučiščih se bo nadaljeval tudi po 18. januarju, z občasnimi poostrenimi nadzori, ko bodo policisti, sicer izključno v preventivne namene, merili tudi hitrost smučarjev.


Statistični podatki

V tej smučarski sezoni so policisti do 8. januarja 2015 obravnavali 5 nesreč s hudimi telesnimi poškodbami in 3 z lahkimi. Vseh nesreč z lahkimi telesnimi poškodbami je bilo sicer nekaj več, a policisti o njih niso bili obveščeni, saj jih skladno z zakonodajo lahko samostojno obravnavajo nadzorniki smučišč.

Ugotovljeni vzroki nesreč so največkrat nepazljivost, neizkušenost oz. precenjevanje izkušenj in znanja ter smučanje brez ustreznega nadzora hitrosti. V enem primeru hudih telesnih poškodb je šlo tudi za padec otroka s sedežnice.

V letošnji smučarski sezoni policisti niso ugotovili nobenega primera smučanja pod vplivom alkohola ali prepovedanih drog.

Od 2. januarja 2015 sodelujeta pri zagotavljanju varnosti na smučiščih na Rogli in v Kranjski Gori s slovenskimi policisti tudi dva hrvaška policista. V tem času tam policisti niso obravnavali nesreč. Na Rogli je hrvaški policist sodeloval pri preiskavi primera tatvine smuči in smučarske deske, medtem ko drugih kaznivih dejanj ali prekrškov ni bilo.

letak