Sorodne objave

 

Tudi v tej zimski turistični sezoni se bo nadaljevalo sodelovanje s hrvaško policijo pri skupnem zagotavljanju varnosti na slovenskih smučiščih. Policiji obeh držav sta namreč 13. maja 2014 v hrvaškem Valbandonu podpisali protokol o sodelovanju obeh policij v turistični sezoni, ki ureja sodelovanje policistov obeh držav v poletnem in zimskem času.

Od 2. do 18. januarja 2015 bosta tako na območjih Policijske uprave Celje (smučišče Rogla; smučišče Kope) in Policijske uprave Kranj (smučišče Kranjska Gora, eventuelno tudi druga smučišča) delovala tudi po dva hrvaška policista.

Hrvaška policista bosta pri opravljanju nalog nosila hrvaško policijsko uniformo, prilagojeno za delo na smučišču oz. v zimskih razmerah, in ne bosta oborožena. Prav tako ne bosta izvajala policijskih pooblastil in ukrepov, za katere so pristojni samo slovenski policisti. Policista bosta izražala mnenje in svetovala o načinu obravnave hrvaških državljanom pri stikih s hrvaškim veleposlaništvom v Republiki Sloveniji.

Gre za podobno obliko sodelovanja obeh policij, kot je bilo sodelovanje v poletni turistični sezoni, ko sta v lanskem in predlanskem letu delovala dva slovenska policista v hrvaški Istri in Kvarnerju.

DSC 1126Zakon o varnosti na smučiščih namreč določa, da mora upravljavec smučišča na smučišču zagotoviti tak red, da je omogočeno varno smučanje ob upoštevanju odgovornosti smučarjev. To neposredno zagotavljajo nadzorniki v okviru pooblastil, ki jih imajo po zakonu. Nadzornike mora zagotoviti upravljavec smučišča. Postopki zoper smučarja, ki je pod vplivom alkohola, psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi, izvaja zgolj policija.

DSC 1125

Globe za prekrške v zvezi z varnostjo na smučišču so opredeljene v VII. poglavju zakona in so odvisne od teže storitve posameznega prekrška in za smučarja znašajo od 200 do 600 evrov, poleg tega pa je predviden tudi ukrep prepovedi smučanja in odvzem smučarske vozovnice za isti dan brez povračila.

DSC 1161V pretekli sezoni so inšpektorji Inšpektorata RS za notranje zadeve ugotovili največ kršitev, ki se nanašajo na materialne določbe 24. člena Zakona o varnosti na smučiščih. Ta določa, da je smučarju prepovedano:

 • zadrževati se na zoženih ali nepreglednih delih smučarske proge;
 • smučati v času, ko je smučišče ali del smučišča zaprto;
 • smučati zunaj prog, po neurejenem smučarskem prostoru in vplivnem območju proge;
 • izvajati skoke na smučarski progi, razen na delih smučišča, kjer je to dovoljeno;
 • smučati po vlečni poti vlečnice ali tako, da ogroža varnost potnikov na vlečnici;
 • postavljati, prestavljati ali odstranjevati znake in naprave na smučišču;
 • onesnaževati smučišče in njegovo okolico;
 • voditi pse in druge živali po smučarski progi;
 • smučati pod vplivom alkohola, prepovedanih drog, psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi.
   

Policija in nadzorniki smučišč so v pretekli sezoni skupaj obravnavali 642 nesreč na smučišču, od tega je bilo 17 smučarjev lahko telesno poškodovanih, 12 smučarjev hudo telesno poškodovanih, ena oseba pa je umrla.


Kot ugotavlja inšpektorat, se je delež domačih udeležencev (prebivalci Republike Slovenije) v nesrečah na smučiščih v sezoni 2013/2014 v primerjavi s prejšnjima dvema sezonama povečal za 3 odstotne točke, skupaj je bilo tako 80 % udeležencev v smučarskih nesrečah iz Slovenije. Razmerja udeležencev iz tujine ostajajo podobna, največ je hrvaških državljanov (6 %), sledijo udeleženci iz Madžarske (3 %) ter iz drugih držav, kjer prevladujejo Italija, Srbija in Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske. Vzroki za nesreče na smučiščih so predvsem v ravnanju udeležencev pred nesrečo; v večini primerov gre za padce, predvsem po lastni krivdi, ugotavlja inšpektorat.

DSC 1143

Razporejanje policistov za delo na smučiščih poteka na podlagi ocene varnostnih razmer. Večja prisotnost policistov se zagotavlja predvsem med vikendi, med počitnicami in prazniki, ko se na ali ob smučiščih odvijajo prireditve, ko so na smučiščih skupine osnovnošolcev in dijakov (tudi med tednom), na podlagi zaprosila upravljavca oz. nadzornikov smučišč ali na pobudo nadzornega organa (npr. inšpektorjev IRSNZ). Za delo na smučiščih je trenutno usposobljenih 115 policistov. V zadnjem letu se je kot dobra praksa pokazalo tudi sodelovanje tujih policistov pri zagotavljanju varnosti na smučiščih, predvsem iz sosednje Hrvaške.