Sorodne objave

 

V Vadbenem centru Gotenica je 23. in 24. aprila 2015 potekala tretja delavnica v okviru projekta Themis, ki je namenjen usposabljanju organov odkrivanja, preiskovanja, pregona in sojenja storilcem kaznivih dejanj goljufije na škodo Evropske unije.

2

Na tretji delavnici je tekla beseda o goljufijah na področju Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Zato so vsebinsko problematiko na področju izplačil sredstev iz omenjenega sklada predstavili izvajalci iz Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARSKTRP). Najprej je mag. Janja Zupan Novak  predstavila pristojnosti ARSKTRP, Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja in nov Program razvoja podeželja za Republiko Slovenijo v obdobju med letoma 2014 in 2020.

1

3

V drugem delu sta Matija Miklič in Erika Lavrin predstavila področja tveganja za goljufije na področju Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in jih ponazorila s študijo posameznih primerov. Prvi dan delavnice je zaključil Vladica Babić iz Agencije za preprečevanje in koordinacijo boja proti korupciji (APIK) v Bosni in Hercegovini (BIH), ki je najprej predstavil agencijo, projekte, sofinancirane iz Evropske unije, in praktične primere goljufij, ki so jih obravnavali v BIH.

4

Drugi dan delavnice sta začeli Urška Božič in Irena Zakrajšek iz Urada Republike Slovenije za nadzor proračuna, ki sta predstavili dosedanje revizije porabe sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. V sklepnem delu tretje delavnice pa je nastopila Živa Gobbo iz društva Integriteta (Transparency International Slovenia), ki je predstavila preventivna orodja za preprečevanje goljufij na škodo Evropske unije (Pakt integritete) in projekt Spregovori, ki med drugim predvideva tudi zaščito prijaviteljev goljufij na škodo Evropske unije.

10

To je bila tretja od devetih delavnic. Naslednja bo v juniju 2015, ko bo tekla beseda o tveganjih za goljufije na področju Evropskega socialnega sklada. 

14

 Več informacij:

Goljufije na škodo EU z vidika nekaterih organizacij - zbornik 

Informacija o vsebini in izvajanju projekta Themis