Sorodne objave

 

V povezavi z napovedmi Hrvaške, da ne morejo več nadzirati migrantov in jih bodo zato začeli premeščati tudi do meje s Slovenijo, ocenjujemo, da je tak ukrep neustrezen s pravnega stališča Evropske unije niti ni v skladu z dogovori in napovedmi hrvaških organov o postopkih v primeru prihoda večjega števila migrantov na Hrvaško.

Slovenska policija je zato okrepila svoje sile ob meji, kjer se pričakuje večji prihod migrantov. Policija bo storila vse, da bo svoje postopke izvedla v skladu z veljavno zakonodajo in upoštevajoč obveznosti, ki izhajajo iz našega članstva v schengenskem območju. Ob tem bomo v največji možni meri zagotavljali varnost ljudi v Sloveniji. Prav tako bomo pri postopkih z migranti, tako kot tudi sicer, v največji možni meri spoštovali njihove človekove pravice in dostojanstvo.


Aktivnosti slovenske policije v zvezi z aktualnimi migracijskimi tokovi