Sorodne objave

 

Kobilarna Lipica je danes, 12. oktobra 2015, predala Policiji plemenita lipicanska konja 583 Favory Torysa I in 634 Favory Steaka XXVII.

V. d. direktorja Kobilarne Lipica dr. Boštjan Bizjak je namestnici generalnega direktorja Policije, mag. Tatjani Bobnar, svečano predal plemenita lipicanska konja 583 Favory Torysa I in 634 Favory Steaka XXVII. Konja, stara sedem oziroma šest let in osnovno ujahana, se bosta kot prva lipicanca  pridružila šestim konjem, ki že službujejo v Policijski postaji vodnikov službenih psov in konjenikov Maribor.

IMG 3192

V. d. direktorja Kobilarne Lipica dr. Boštjan Bizjak je ob donaciji in predaji lipicanskih konj poudaril željo Kobilarne Lipica po nadaljnjem sodelovanju s Policijo, ki je bilo doslej več kot uspešno: "Vključevanje lipicanskih konj v enote Policije dokazuje veliko in vsestransko uporabno vrednost lipicanca. Ta je sicer najbolj poznan kot konj za dresurno jahanje, v mednarodnem športu  je konkurenčen kot vprežni konj, cenjen in zanesljiv pa je tudi kot rekreativni konj in delovni konj policije."

IMG 3200

Mag. Tatjana Bobnar je povedala, da "je slovenska policija leta 2010 z Javnim zavodom Kobilarna Lipica podpisala sporazum o medsebojnem sodelovanju. Na tej podlagi je Policija danes od Lipice prevzela dva lipicanca, ki ju bomo še danes prepeljali v konjeniško enoto v Maribor, kjer se bosta pridružila šestim konjem drugih pasem.   

Podobno sestavo konj imamo tudi v konjeniški enoti v Ljubljani, kjer trenutno že imamo sedem lipicancev  in pet konj ostalih pasem."

IMG 3240

"Konji so v več desetih letih, odkar jih uporabljamo pri številnih policijskih nalogah, izkazali kot zelo učinkoviti sodelavci. Uprabljamo jih tako pri vzdrževanju JRM, pri iskalnih akcijah, nazdoru območij, ki so težje dostopna ali neprevozna za vozila, nadzoru parkovnih površin v mestih in številnih drugih nalogah. Naših policistov s konji se vedno zelo razveselijo tudi otroci, ko se z njimi srečujejo v različnih oblikah vzgojno varstvenih programov. Skratka konje v policiji uspešno uprabljamo tako za promocijo, preventivo kot tudi v samih policijskih akcijah in lahko rečemo, da so dobri in zasnesljivi partnerji v postopku z ljudmi," je zaključila Bobnarjeva.

IMG 3220

Po prvih dneh spoznavanja novega okolja in skrbnikov bosta s pomočjo trenerjev iz Lipice, inštruktorja ter policistov Policijske postaje vodnikov službenih psov in konjenikov Maribor 583 Favory Torysa I in 634 Favory Steaka XXVII čez približno leto dni opravljala policijske naloge skupaj še z 18 konji, ki  trenutno službujejo v konjeniških enotah v Ljubljani in Mariboru.

Med njimi sta tudi 581 Pluto Steaka XXVII in 582 Favory Monteaura XIX, ki ju je Kobilarna Lipica marca 2013 že predala enoti konjeniške policije v Ljubljani. Vključena sta bila v izvajanje operativnih, promocijskih in protokolarnih nalog policije, skupaj z njima enota konjeniške policije v Ljubljani sedaj še 12 konj, od tega 7 lipicancev.

IMG 3216

V Policiji sicer službene konje uporabljamo od leta 1974. Prva dva lipicanca pa smo dobili že leta 1996. Strokovni vodja Kobilarne Lipica mag. Janez Rus je ob svečani predaji konj pojasnil: "Zadovoljni smo, da se je lipicanec izkazal kot zanesljiv delovni konj na številnih področjih policijskega dela. Prav zato in v skladu s sporazumom o sodelovanju iz leta 2010 bo Kobilarna Lipica v prihodnjih letih zagotovila za Policijo še dva konja. V vseh primerih so bili to, oziroma bodo to mladi konji, ki so opravili osnovno šolanje v Lipiški klasični šoli jahanja in zaključili preizkus delovnih sposobnosti ter so po svojih psihofizičnih značilnostih primerni za delo v enoti konjeniške policije."

IMG 3249

Konj danes policistu ne služi več le kot prevozno sredstvo, temveč mu je predvsem pomočnik pri neposrednem izvajanju nalog. Vsi konji v Policiji so izurjeni za izvajanje vseh nalog Policije. Policisti konjeniki opravljajo naloge, ki jih na podlagi zakonov izvajajo pooblaščene uradne osebe. Tako policist konjenik in konj morata biti primerno zavarovana pri opravljanju nalog. Predvsem v primerih, ko se pričakuje da bodo policisti tarča kršiteljev, ki bodo vanje metali različne predmete. Policist na konju pa predstavlja veliko tarčo, ki predvsem v mestnih središčih težko najde primerno kritje.

IMG 3205

Policist konjenik mora brez napake obvladati konja v vseh situacijah. Osnovno usposabljanje tehnike jahanja traja šest mesecev. Policisti konjeniki se že med osnovnim usposabljanjem naučijo, kako konjem ob morebitnih poškodbah zagotoviti prvo pomoč. Pomembno je tudi usposabljanje konjenikov v uporabi prisilnih sredstev, ki jih uporabljajo pri delu - uporaba dolge palice na tleh in na konju.

IMG 3265