Sorodne objave

 

Zaradi številnih vprašanj medijev o morebitnih spremembah pri prevozu migrantov in namerah o zapiranju sprejemnih ali nastanitvenih centrov objavljamo naslednji odgovor.

Na srečanju generalnih direktorjev policij Avstrije, Hrvaške, Srbije in Makedonije v začetku minulega tedna ni bil sprejet dogovor o prevozu beguncev z vlaki iz Makedonije neposredno do Avstrije, kot danes poročajo nekateri mediji. Prav tako ni bilo nikakršnega govora o ukinjanju sprejemnih ali nastanitvenih centrov.

Direktorji omenjenih policij so se zavzeli za pomoč Makedoniji pri nadzoru meje med Grčijo in Makedonijo z napotitvijo kadrov in tehnične opreme. Podprli so tudi uvedbo enotnega obrazca, ki bi poenotil postopek registracije v vseh državah, in pripravo natančnejših ukrepov za obravnavo migracij na ravni strokovnih ekip.

Načelni dogovor morajo sedaj vse udeležene strani potrditi, nato pa se bo določil postopek operacionalizacije sprejetih ukrepov.


Aktivnosti slovenske policije v zvezi z aktualnimi migracijskimi tokovi