V zvezi z včerajšnjimi dogodki, povezanimi z javnim shodom, je generalni direktor policije Janko Goršek v izjavi za javnost danes, 20. maja 2010, poudaril, da v policiji ostro obsojamo vsakršno nasilje, ter obenem pohvalil policiste in policistke, ki so sodelovali pri varovanju: "Svoje naloge so opravili strokovno, strpno, taktno in v skladu z načelom sorazmernosti, ne glede na številne provokacije. To dokazuje tudi dejstvo, da po dosedanjih podatkih ni bil poškodovan noben udeleženec shoda."

IMG 0027

Na novinarski konferenci so sodelovali generalni direktor policije Janko Goršek, direktor PU Ljubljana mag. Stanislav Vrečar in vodja Sektorja splošne policije v Upravi uniformirane policije Janez Ogulin.

 

Generalni direktor Janko Goršek je poudaril, da v vodstvu policije ostro obsojamo vsakršno nasilje: "Še posebej je žalostno, če nasilje izvajajo mladi in če je to posledica tudi uživanja alkohola. Protesti so ustavna pravica izražanja nestrinjanja, seveda pa se morajo organizatorji in udeleženci protestov zavedati svoje odgovornosti in izražati svoja stališča tako, da ne ogrožajo drugih oseb ali premoženja. Na proteste zagotovo ne sodita vandalizem in poškodovanje objektov, ki so posebnega kulturnega in zgodovinskega pomena.

V množici, ki je včeraj protestirala pred Državnim zborom RS, so bili tudi mladoletniki in mladoletnice. Policija je določila ustrezno število policistov v varovanje ljudi, javnega reda in premoženja ter prilagajala svoje ukrepe oceni posledic uporabe posameznih prisilnih sredstev. Uporaba hujših prisilnih sredstev zoper množico mladoletnic in mladoletnikov bi lahko povzročila številne hujše telesne poškodbe, s tem pa se ne bi moglo izključiti tudi nadaljevanje nasilja izven mesta javnega shoda.

Na tem mestu želim pohvaliti policiste in policistke, ki so sodelovali v včerajšnjem varovanju in se jim zahvaliti. Svoje naloge so opravili strpno, taktno in v skladu z načelom sorazmernosti. Ne glede na številne provokacije, žaljivke, predmete, ki so prileteli v njih, so svoje delo opravili profesionalno in strokovno. To dokazuje tudi dejstvo, da po do sedaj znanih podatkih ni bil noben udeleženec poškodovan, med policisti pa jih je bilo devet lažje telesno poškodovanih. Intenzivnejša uporaba prisilnih sredstev bi razmerje poškodovanih lahko kaj hitro obrnila.

Policija s svojim delom nadaljuje, preiskuje prekrške in kazniva dejanja. V ta namen zbira obvestila in informacije, vse z namenom, da odkrijemo storilce teh nasilnih ravnanj."

 ***

Po besedah vodje Sektorja splošne policije v Upravi uniformirane policije Janeza Ogulina slovenska policija letno obravnava več javnih zbiranj, na katerih je prisotnih veliko število udeležencev: "Nekatera so tradicionalna in je z večjo ali manjšo gotovostjo mogoče predvideti tudi negativne posledice, posamezne pa zahtevajo podrobnejšo analizo, da bi lahko predvideli različne odklonske pojave - kazniva dejanja in prekrške.

Na podlagi prognoze varnostnih razmer policija za takšna in podobna javna zbiranja izdela načrt varovanja, v katerem se določi nosilce posameznih aktivnosti, oblike dela in tudi način izvajanja posameznih nalog in postopkov.

Ocena varnostnih razmer na navedenem protestnem shodu je bila razmeroma dobra, saj na podlagi večletnih izkušenj na podobnih javnih zbiranjih nismo ugotavljali množičnih izgredov, še posebej ne takšne populacije. Kljub temu je policija - ob upoštevanju tudi drugih kriterijev - ocenila, da je treba predvideti tudi možnosti izvrševanja kaznivih dejanj in prekrškov tako na prostoru javnega shoda kot tudi na območju mesta Ljubljana in na relacijah potovanja vseh tistih, ki so se shoda udeležili iz drugih slovenskih krajev.

V varovanje neposredno na javnem zbiranju so bili tako vključeni pripadniki posebne policijske enote (PPE), tudi iz drugih policijskih uprav, policisti konjeniki, vodniki službenih psov, Letalska policijska enota, kriminalisti in drugi policisti, ki so izvajali naloge policije na samem prostoru javnega shoda kot tudi v njegovi okolici. Ob teh protestih so bili najbolj izpostavljeni ravno pripadniki PPE, ki pa so za tovrstne naloge usposobljeni in ustrezno opremljeni.

Policija je kljub organizatorjevim predvidenim ukrepom za zagotavljanje reda določila ustrezno število policistov, ki so opravljali naloge varovanja življenja in varnosti ljudi, javnega reda in miru ter premoženja. Izvedba posameznih ukrepov je temeljila tudi na oceni posledic uporabe posameznih prisilnih sredstev (načelo sorazmernosti). Struktura udeležencev shoda (med njimi je bilo veliko mladoletnikov in mladoletnic) ni dopuščala možnosti uporabe sile, še posebej zato, ker ni bilo ogroženo življenje in osebna varnost ljudi, temveč zgolj premoženje.

Policija je ves čas trajanja kršitev javnega reda in miru ter izvrševanja kaznivih dejanj poškodovanja objekta (metanje predmetov v poslopje Državnega zbora) izvajala različne naloge in aktivnosti, s katerimi je prijela 31 oseb, zalotenih pri izvrševanju znakov različnih kaznivih dejanj. Na podlagi uporabe z zakonom določenih tehničnih sredstev za avdio- in videosnemanje kršitev bo policija poskušala identificirati še druge posameznike, ki so s protipravnim ravnanjem ogrozili varnost državljanov in policistov ter povzročili škodo na tujem premoženju."

***

Kot je pojasnil tudi direktor Policijske uprave Ljubljana mag. Stanislav Vrečar, je policija pri varovanju včerajšnjega javnega shoda v Ljubljani izvajala naloge skladno z zakonskimi pooblastili in po postopkih, ki so za takšne dogodke ustaljeni. Dejal je, da so bile aktivnosti policistov usmerjene v zagotavljanje varnosti tako udeležencev shoda kot tudi ostalih državljanov in premoženja."Policisti so izvedli vse ukrepe, s katerimi so preprečili očiten namen vdora udeležencev shoda v državni zbor, ves čas pa so tudi ukrepali zoper posamezne kršitelje. To dokazuje tudi samo število pridržanih oseb in izvedenih ukrepov. Nenazadnje je policija tudi dosegla, da so osebe prenehale s kršitvami in da so se udeleženci shoda sami tudi mirno razšli.

Zavedati se moramo, da je bilo med udeleženci shoda veliko mladoletnih dijakov, dijakinj, večina jih je mirno protestirala, medtem ko so nekateri posamezniki začeli z izvrševanjem prekrškov in kaznivih dejanj. Policija je silo (in prisilna sredstva) v skladu z načelom sorazmernosti uporabila v najmanjši možni meri in tako, da s tem ni po nepotrebnem prišlo do ogrožanja življenja in povzročitve poškodb pri mirnih udeležencih shoda.

Med izvajanjem shoda so policisti pridržali 31 kršiteljev, od tega je bilo 15 mladoletnikov, ki so bili po postopku na policijski postaji predani staršem. Policisti so zaznali okoli 65 kršitev s področja javnega reda in miru (za kar bodo kršiteljem izdani plačilni nalogi oz. zoper mladoletnike podani obdolžilni predlogi na pristojno sodišče) ter obravnavali 11 kaznivih dejanj (napad na pooblaščeno uradno osebo, poškodovanja tuje stvari, poškodovanje ali uničenje stvari, ki so posebnega kulturnega pomena, in povzročitev splošne nevarnosti).

Med postopki so policisti za odvrnitev napada uporabili tudi prisilna sredstva. Po trenutno razpoložljivih podatkih zaradi uporabe prisilnih sredstev ni bil poškodovan noben udeleženec protestnega shoda.

Na policijski upravi smo ustanovili delovno skupino, ki bo natančno pregledala vse dostopne medije in lastne posnetke, s katerimi smo dokumentirali posamezne kršitve, ter izvedla vse druge ukrepe za odkritje storilcev kaznivih dejanj.

V ta namen pozivamo vse, ki bi identificirali kršitelje, naj podatke sporočijo na eno od telefonskih številk policije, intervencijsko 113 ali na anonimni telefon 080 1200."