Sorodne objave

Muzejska dejavnost 12. oktober 2021
 

Na 12. mednarodnem zbirateljskem sejmu Collecta, ki je bil 23. in 24. marca na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani, je svojo zgodovino predstavila tudi Policija. Obiskovalce smo popeljali skozi zgodovinska obdobja, ko so za varnost na našem območju skrbeli različni varuhi javnega reda in miru. Ogledali so si lahko stare uniforme, ročno izdelane makete vozil, pa tudi pravega, legendarnega fička.

Na ogled smo postavili uniforme iz različnih obdobij. Najstarejša je bila uniforma orožnika iz časa Avstro-ogrske monarhije, ki z zanimivimi in bogatimi ornamenti na uniformi odraža tudi status takratnih varuhov reda. Moč si je bilo ogledati tudi uniformo miličnika iz časa Jugoslavije, delovno uniformo, ki so jo miličniki uporabljali med osamosvojitveno vojno, pa tudi uniformo sodobnega policista. Med zanimivejše uniforme, za katere si danes ne moremo več niti predstavljati, da so jih prometni policisti nekoč nosili, je bila popolnoma bela uniforma miličnikov prometnikov, ki je bila v rabi po letu 1966.

IMG 7444Uniforma orožnika IMG 7441Delovna uniforma miličnika med osamosvojitveno vojno IMG 7445Uniforma policistke

 

Za začetek oblikovanja današnje policije v samostojni državi Sloveniji štejemo 8. junij 1849, ko je cesar Franc Jožef I. po vzoru francoskih orožnikov potrdil ustanovitev nove varnostne organizacije - orožništva tudi v Avstro-Ogrski, kamor smo takrat spadali Slovenci. Leto 1848 je s svojimi revolucionarnimi idejami in prebujanjem narodov pretreslo cesarstvo, zato je bilo treba poskrbeti za varnost in red. Cesarski hiši je bila najbolj vdana vojska, zato ni presenetljivo, da so tudi vojaški polki prispevali potrebno število vojakov, ki so postali del orožniškega moštva, natančneje 16 orožniških polkov. Izjemoma so se moštvu priključili ugledni državljani, oboroženi financarji ali občinski stražniki.

Orožnik  je  lahko  postal  avstrijski  državljan,  star  od  24  do  36  let, samskega stanu ali vdovec brez otrok, zdrave postave in gibčen, ne nižji od  170,5  cm,  z  znanjem deželnega  jezika,  branja  in  pisanja  ter  dobrega vedenja in neomadeževane preteklosti.

Iz knjige Slovenska policija

IMG 7319

IMG 7267

Tisti, ki se še spomnijo časa milice, so si z zanimanjem ogledovali kose opreme, ki so jih nekdaj uporabljali miličniki. Nekateri izmed starejših radarjev, ki so bili razstavljeni, so tistim nekoliko starejšim obiskovalcem v spomin priklicali številne kazni za prehitro vožnjo. Največ nostalgije pa je zagotovo vzbudilo popolnoma restavrirano vozilo nekdanje milice, legendarni fičko, ki so si ga z zanimanjem ogledovali celo otroci.

IMG 7417

Policijska vozila nekoč ...

IMG 7277

... in danes.


Razstavo so popestrile tudi ročno izdelane makete nekdanjih in sodobnih vozil ter plovil slovenske policije, ki slikovito kažejo razvoj policijskega voznega parka in flote. 

IMG 7301

IMG 7381

Del zgodovine in razvoja policije sta na ogled postavila Muzej slovenske policije in upokojeni policist Policijske uprave Murska Sobota Štefan Abraham.

IMG 7478

Collecta je tudi letos privabila zbiratelje z vsega sveta. Letošnja tematska razstava je sicer obeležila dve pomembni obletnici, in sicer 100. obletnico zaključka prve svetovne vojne in 100. obletnico smrti Ivana Cankarja.