Ministrstvo za notranje zadeve prodaja motorni čoln P-89. Ponudbe lahko pošljete do 12. novembra 2018.

Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Ljubljana, Štefanova 2 (v nadaljevanju: prodajalec) v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, ZSPDSLS-1 (Ur. l. RS št. 11/18) in Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS št. 31/18) objavlja ponovno javno zbiranje ponudb.

Prodaja se motorni čoln P-89, RM 850 CABIN, registrske oznake KP-600. Leto izdelave je 2009, znamka Yamaha. Težak je 2,6 tone, dolg 9,14 m in širok 3,12 m, ugrez je 0,59 m. Ima pripadajočo opremo.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo prispele v zaprtih kuvertah najkasneje do 12. novembra 2018 do 12. ure na naslov:

Ministrstvo za notranje zadeve
Štefanova ulica 2
1501 Ljubljana

Vse potrebne informacije o javnem zbiranju ponudb najdete na spletni strani Ministrstva za notranje zadeve.