Sorodne objave

 

Ministrstvo za notranje zadeve objavlja javno dražbo za prodajo stavbnega zemljišča v izmeri 1.930 m2 v Radljah ob Dravi. Javna dražba bo 5. junija 2019 ob 13. uri na Ministrstvu za notranje zadeve, na Štefanovi ulici 2 v Ljubljani.

Izklicna cena za nepremičnino znaša 67.550 evrov. V ta znesek ni vštet davek na promet nepremičnin, ki ga plača kupec. Najnižji znesek višanja 200 evrov. 

Dražitelji morajo plačati varščino v višini 10 % od izklicne cene za nepremičnino do 31. maja 2019, na računu Ministrstva za notranje zadeve.

Vse potrebne informacije o javni dražbi in pogojih sodelovanja najdete na spletni strani notranjega ministrstva, v rubriki Ravnanje s stvarnim premoženjem, Javne dražbe.