Sorodne objave

 

V skladu z načrtom sodelovanja med Gorsko reševalno zvezo Slovenije in Policijo so policisti Gorske enote Posebne policijske enote PU Celje konec januarja sodelovali v usposabljanju za reševanje v gorah.

079

Sodelujoči so se najprej odpeljali do kmetije Bukovnik v Podolševi in nato peš nadaljevali do koče na Grohatu. V koči je najprej inštruktor gorske reševalne službe (GRS) Karli Ritonja teoretično predstavil načrtovanje tur v zimskem obdobju, nevarnosti v gorah in postopke ob nesrečah. V nadaljevanju je zdravnica, članica GRS, Andreja Voler povedala nekaj o poškodbah zasutih v plazu, nudenju prve pomoči in pravilnem izkopavanju zasutih.

Nato so udeleženci odšli do zavetišča GRS, v okolici katerega je potekalo delo na terenu. Na terenu so bile štiri točke, zato so bili udeleženci razdeljeni v štiri skupine.

Na prvi točki so bile teme preizkus trdnosti snežne odeje (praktičen preizkus z norveško in kanadsko metodo), ravnanje ob padcih oz. zdrsih, pravilna uporaba cepina in derez ter varna prečenja nevarnih pobočij.

045

Na drugi točki so bile teme tovariška pomoč ob plazovih, prvi ukrepi ob sprožitvi plazu, označevanje na plazu in pravilna uporaba lavinskih žoln, s katerimi so udeleženci tudi praktično delali.

Tretja točka je bila namenjena prvi pomoči. Na tej točki so se udeleženci seznanili s pravilnim izkopavanjem zasutih v plazu, nudenjem prve pomoči in nadaljnjimi postopki s ponesrečenci.

Na zadnji točki so bili udeleženci seznanjeni s sondiranjem, označevanjem plazu in potekom organiziranega reševanja zasutih v plazu. Nato so sondirali območje "plazu" in iskali osebe in predmete v plazu.

Po zaključku dela so se udeleženci vrnili do Koče na Grohatu.