Sorodne objave

 

Policijsko veteransko društvo Sever - Gorenjska in Policijska uprava Kranj sta 30. 11. 2007 priredili svečanost z odprtjem razstave "Od milice preko vojne do policije", posvečene praznovanju dneva združenja Sever.

1989Sever_Logo 1991
POLICIJSKO VETERANSKO DRUŠTVO

SEVER - GORENJSKA

 

Svečanosti so se med drugim udeležili gorenjski župani občin Miran Zadnikar iz občine Preddvor, Tomaž Tom Mencinger iz občine Jesenice in mag. Borut Sajovic iz občine Tržič, delavci policije, predstavniki gorenjskih društev Veteranov vojne za Slovenijo, predstavniki Slovenske vojske, predstavniki Zveze borcev narodno osvobodilne vojne, člani Združenja Sever in drugi gosti.

071203-Sever01-mSvečanost in otvoritev razstave je bila v prostorih Policijske uprave Kranj, pozdravni nagovor pa sta imela direktor PU Kranj Jože Mencin in predsednik Policijskega veteranskega društva Sever - Gorenjske Stanislav Ficko.

Predsednik Policijskega veteranskega društva Sever Gorenjska je v svojem nagovoru med drugim poudaril tudi naslednje: "V današnjem času, ko z nekajletno distanco gledamo na takratne dogodke, se je teh dogodkov potrebno stalno spominjati, s spoznanji in dejstvi pa je treba seznanjati mlade generacije. Vsekakor pa ni dopustno, da bi si posamezniki lastili vse zasluge za osamosvojitev. Prav ti bi se morali zavedati, da osamosvojitve ne bi bilo brez sodelovanja skoraj vseh Slovencev in Slovenk oziroma državljank in državljanov Republike Slovenije, ki so svojo voljo izrazili na plebiscitu. Osamosvojitev je vrednota in last vseh Slovenk in Slovencev, državljank in državljanov Republike Slovenije. Policijsko veteransko društvo SEVER - Gorenjska bo zato tudi v prihodnje seznanjalo strokovno in širšo javnost z vlogo in aktivnostmi policistov v času demokratičnih procesov v Sloveniji in s pripravami ter neposrednimi aktivnostmi v vojni za osamosvojitev Slovenije na območju Gorenjske in širše."

Na svečanosti so bila podeljena tudi priznanja združenja Sever, in sicer srebrni in bronasti  znaki Sever. Priznanja so prejeli: srebrni znak Sever Milan Černoga in Robert Kralj, bronasti znak Sever pa so prejeli Marko Zupan, Bogdan Jakopič, Ljubo Pavlič in Danilo Lukačič. Zlati znaki Sever so bili podeljeni na osrednji proslavi Združenja Sever v Mariboru 1. 12.  2007, prejeli pa so jih Drago Zadnikar, Bojan Šterk in Damjan Renko.

V okviru svečanosti je bila tudi otvoritev razstave "Od milice preko vojne do policije", ki jo je pripravil član našega društva in delavec PU Kranj Slavko Hočevar. Razstava s predstavljenimi policijskimi dokumenti, opremo, oborožitvijo, policijskimi insignijami in drugimi predmeti prikazuje delovanje milice do leta 1989, prikazuje priprave na osamosvojitveno vojno, v zaključnem delu pa prehod v današnjo policijo. Na razstavi so večinoma prikazani dokumenti, predmeti in policijske insignije od leta 1945 do leta 2007 in so neprecenljive vrednosti. Velike večine teh predmetov nima niti policijski muzej, ki naj bi prikazoval razvoj in delovanje milice oziroma policije skozi posamezna obdobja.

071203-Sever02-mPo uradni otvoritvi razstave je goste skozi razstavo popeljal Slavko Hočevar, ki je prisotnim s kratkim filmom in razlago prikazal vsebino in namen posameznih delov razstave.

Razstava bo na PU Kranj postavljena predvidoma do 15. 1. 2008, zainteresirani si jo lahko ogledajo v delovnem času med 8. in 15. uro. Ogled za skupine pa je možen tudi zunaj delovnega časa, ob predhodni uskladitvi termina s Slavkom Hočevarjem.

071203-Sever03-mPolicijsko veteransko društvo Sever - Gorenjska bo poskušalo razstavo postaviti tudi na drugih primernih lokacijah na Gorenjskem, ker menimo, da na tak način notranji in zunanji javnosti predstavljamo tako delo policije kakor tudi dejavnosti in aktivnosti milice v procesih osamosvajanja.


Pripravil: Milan Klemenčič