Sorodne objave

 

V Ribnem pri Bledu je Policijska uprava Kranj 23. junija 2016 organizirala slovesnost ob dnevu policije.

Osrednji govornik na slovesnosti je bil državni sekretar na Ministrstvu za notranje zadeve Boštjan Šefic, udeležence pa sta nagovorila tudi generalni direktor policije Marjan Fank in Jože Mencin, predsednik Policijskega veteranskega društva Sever za Gorenjsko.

IMG 11815

Državni sekretar Boštjan Šefic je v svojem nagovoru izpostavil, da je sedanja vlada pred zahtevno nalogo, da s premišljenimi koraki zagotovi pogoje za nemoteno delo policije. Zato poskuša bolje in pravičneje vrednotiti delo policistov, jim zagotoviti boljše razmere in poskrbeti za njihovo varnost. Policijski poklic je specifičen tudi v tem, da ga spremljajo visoka tveganja - tega se v polnosti zaveda in tragični dogodki v preteklih letih so nas vse opomnili, da moramo varnosti in ustrezni opremljenosti policistov posvetiti več pozornosti. Govor državnega sekretarja je v celoti objavljen v sporočilu za javnost: Šefic ob 25-letnici države in policije: V vsaki organizaciji so najpomembnejši ljudje

IMG 11816

 Ob tej priložnosti so bila na slovesnosti v Ribnem podeljena tudi priznanja, in sicer srebrni znak policije za sodelovanje ter bronasti ščit, srebrni ščit in zlati ščit policije.


Srebrni znak policije za sodelovanje je za večletno pomembno sodelovanje ali pomoč policiji pri opravljanju nalog, povezanih s širitvijo varnostne kulture ali krepitvijo in razvojem varnosti, ali za večkratno pomembno sodelovanje in pomoč pri posameznih varnostnih akcijah prejela Cilka Habjan, FURS - Finančni urad Kranj.

Bronasti ščit policije, za prizadevno in uspešno opravljanje nalog policije, so prejeli: Renata Muschet (SOP PU Kranj), Igor Pavlovič (PP Kranj), Damjan Nartnik (PP Kranj), Alojz Naglič (PP Kranj), Janez Gregorič (PP Škofja Loka), Jernej Lešnjak (PP Jesenice), Senad Kadić (PP Kranjska Gora), Tomaž Hafnar (PP Bled), Aleksandar Sokolov (PPIU Kranj), Karmen Žurman (PP Jesenice), Aleš Boncelj (PLP Brnik) in Boris Petrič (PP Kranj).

01 25letPolicijeSrebrni ščit policije, za večkratne pomembne prispevke ali uspehe na posameznih področjih dela ali pri opravljanju nalog policije, za organizacijske izboljšave pri delu ali za krepitev ugleda policije, so prejeli Boštjan Lenček (PP Tržič), Josip Majcen (SKP PU Kranj), Matjaž Hudobivnik (PP Škofja Loka), Borut Koselj (SKP PU Kranj), Drago Hlastan (SKP PU Kranj), Bojan Stare (SKP PU Kranj), Sejdo Halačević (PP Kranj), Borivoj Nežmah (SOP PU Kranj), Miran Šribar (PLP Brnik), Uroš Ivičič (PP Kranjska Gora) in Damjan Purkart (PP Škofja Loka).

Zlati ščit policije, za večkratno uspešno razvijanje in krepitev organiziranosti, usposobljenosti in uspešnosti delovanja policije ter za pomembne dosežke pri razvojnem ali raziskovalnem delu na področju varnosti in policijske dejavnosti, pa so prejeli: Bogdan Jakopič (PP Jesenice), Andrej Zakrajšek (SUP PU Kranj) in mag. Janez Šuštar (PP Radovljica).

Letošnji praznik policije je še posebej slovesen, saj obeležujemo 25-letnico Policije v samostojni Sloveniji.

 Na spletnem mestu Slovenska policija, vedno za ljudi si lahko ogledate tudi druge vsebine, povezane z obeleževanjem tega jubileja.