Sorodne objave

 

Na območju Bleda bosta v začetku naslednjega tedna sočasno potekala dva dogodka. Eden je Strateški Forum, ki bo potekal 4. in 5. septembra, drugi pa Svetovno prvenstvo v veslanju za veterane, ki se prav tako začne 4. in zaključi 10. septembra 2017.

Poseben prometni režim za forum ni predviden in bodo aktivnosti policije potekale predvsem v času prihoda in odhoda varovanih oseb do oziroma s kraja srečanja. Predvideno je varovanje z mobilnimi zaporami za krajši čas.

Udeleženci srečanja bodo potovali v varovanih kolonah s policijskim spremstvom. Da bi zagotovili čim boljšo pretočnost vozil in varnost udeležencev v cestnem prometu, bodo promet na relaciji urejali tudi policisti.

Zato voznike, ki bodo v tistem času vozili po cestah na Gorenjskem in predvsem proti Bledu, opozarjamo, da morajo upoštevati navodila policistov ter svetlobne in zvočne opozorilne znake vozil iz spremstva.

Policijska vozila za spremstvo varovane kolone so označena z rdečimi in modrimi lučmi. Vozniki se morajo ob srečanju s takšnim vozilom ustaviti in se umakniti z vozišča, varovani koloni pa omogočiti neoviran in prost prehod. Na cesti v in zunaj naselja to storijo z ustavitvijo zunaj ceste, na avtocesti pa se pomaknejo na skrajni desni rob voznega pasu. Z vožnjo lahko nadaljujejo takoj, ko mimo njih zapelje zadnje policijsko vozilo, označeno z modro lučjo. Taka vozila je prepovedano prehitevati in se jim priključiti.

Pri izvedbi nalog policije ne pričakujemo posebnosti in so načrtovane aktivnosti v enakem obsegu kot pretekla leta. Posebnosti in problematike v tej zvezi v preteklih letih ni bilo.

Predvidena pa je sprememba prometnega režima zaradi Svetovnega prvenstva v veslanju za veterane.