Sorodne objave

 

eu logo

response logo

Sistematične informacije o trgih prepovedanih drog in trgovini z drogo so še vedno omejene. Forenzični laboratoriji za droge lahko zagotavljajo takšne informacije s spremljanjem in profiliranjem, prepoznavanjem novih psihoaktivnih snovi (NPS) in z ocenjevanjem drugih relevantnih podatkov.

Forenzične informacije so ključni dejavnik za strateške, operativne, dokazne in sodne namene in vplivajo na aktivnosti za zmanjševanje ponudbe drog, na načrtovanje, ocene tveganja in usklajevanje ukrepov na vseh ravneh EU. Predpogoj za to pa sta ustrezna infrastruktura za forenzično znanost, ki ustreza najnovejšim znanstvenim in tehnološkim kriterijem, in okrepljeno sodelovanje med forenzičnimi laboratoriji, mreženje z drugimi deležniki pri zbiranju, analizi, vrednotenju, organizaciji in izmenjavi informacij in znanj s pomočjo izmenjave strokovnjakov, z ustvarjanjem in posodabljanjem skupnih baz podatkov, z razvojem kompetenc forenzičnih laboratorijev EU ter prenosom znanj.

Projekt RESPONSE naslavlja dve posebni temi forenzičnih preiskav s področja drog:

  • identifikacijo novih psihoaktivnih snovi (NPS), kjer glavno oviro za pravilno identifikacijo teh spojin predstavlja pomanjkanje razpoložljivih certificiranih referenčnih materialov (CRM) in podatkovnih baz z validiranimi masnimi (MS) in infrardečimi (FTIR) spektri. Naš cilj je zato zagotoviti temeljne in preverjene spektre novih psihoaktivnih substanc in izdelati programska orodja za izdelavo baz podatkov. Na ta način bodo izboljšane identifikacijske zmogljivosti forenzičnih laboratorijev (predvsem v okviru ENFSI-DWG) kot tudi pravilnost identifikacije NPS. Preiskave NPS v evropskem prostoru bodo stroškovno in časovno učinkovitejše.
  • profiliranje drog, kjer glavni problem predstavlja razkorak med pričakovanji in potrebami odjemalcev (organi odkrivanja, pregona, sodni sistem, oblikovalci EU politik) ter zmogljivostmi, razpoložljivimi metodologijami in kompetencami zaposlenih v forenzičnih laboratorijih. Naš cilj je zato izboljšati razumevanje konceptov profiliranja in kompetenc osebja v forenzičnih laboratorijih v EU in razvoj metodologije profiliranja v NFL SI. Na ta način se bo povečala dokazna vrednost in primerljivost rezultatov profiliranja v EU, kar bo okrepilo tudi čezmejno policijsko sodelovanje v Paktu za boj proti trgovini z drogami.


Viri

OPOZORILO: Čeprav si projekt RESPONSE prizadeva za preverjanje točnosti podatkov, je treba bazo podatkov Drugs Monographs uporabljati le kot podporno (analitično) orodje. Možnost napak ni izključena.


Zbirke podatkov, analitičnih dejavnosti in statistik - poročila


Mednarodna srečanja in dogodki

(dokumenti so dostopni le na angleški spletni strani)

  • RESPONSE project Steering Committee “Kick off meeting”, January 29th–30rd, 2015, Ljubljana, Slovenia (activity closed)
  • Kick off meeting organized for the project managers/ financial managers by EU Commission, February 10th, 2015, Belgium (activity closed)
  • RESPONSE project Steering Committee meeting combined with ENFSI-DWG meeting, May 5th–8th, 2015, Dublin, Ireland (activity closed)
  • RESPONSE project Steering Committee meeting combined with ENFSI-DWG meeting, Septembre 6th–13th, 2015 Prague, Czech Republic
  • ENFSI DWG meeting combined by RESPONSE project final meeting, May 9th-13th, 2016, Slovenija


Mednarodne delavnice

(dokumenti so dostopni le na angleški spletni strani)

  • 1st PROFILING WORKSHOP, Ljubljana, June 15th-17th, 2015, Ljubljana, Slovenija (aktivnost zaključena)
  • 2nd PROFILING WORKSHOP, Ljubljana, June 14th-16th 2016, Ljubljana, Slovenia (aktivnost zaključena)


Enodnevni seminarji (za slovenske udeležence)


Partnerji v projektu


Koordinator


Partnerji (soupravičenci)


Pridruženi partnerji

 

Vodja projekta

Dr. Sonja Klemenc, vodja Oddelka za kemijske preiskave v Nacionalnem forenzičnem laboratoriju (upokojena 2023)
Vodovodna 95, 1000 Ljubljana


Kontakt

Dr. Tomaž Gostič, vodja Oddelka za kemijske preiskave v Nacionalnem forenzičnem laboratoriju
Vodovodna 95, 1000 Ljubljana
e-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.


Več informacij o projektu RESPONSE, ki je sofinanciran iz sredstev programa "Preprečevanje in boj proti kriminalu" Evropske unije, je objavljenih na spletni strani policije o črpanju evropskih sredstev:

Odziv na izzive v forenzični analizi drog (RESPONSE)