4.jan.2017

Fotogalerija

  {gallery}/GPUUUP/PPE/IMG/fotogalerija/galerija{/gallery}

Več

4.jan.2016

Kadrovanje v Posebni policijski enoti

V Posebno policijsko enoto (PPE) so lahko razporejeni uniformirani in neuniformirani policisti, ki:

Več

4.jan.2016

Usposabljanje

Za učinkovito izvajanje nalog Posebne policijske enote je usposabljanje, izpopolnjevanje in urjenje njenih pripadnikov nujno. Policisti PPE tako poleg osnovnega usposabljanja za delo v enoti redno obnavljajo znanje in urijo posamezne postopke, se udeležijo letnega preizkusa usposobljenosti in skupne taktične vaje.

Več

4.jan.2016

Predstavitev

Posebna policijska enota je svojevrstna posebnost v slovenski policiji, saj je edina enota, ki deluje na sklic. To pomeni, da policisti te enote opravljajo redne naloge v različnih organizacijskih enotah policije. Ko varnostne razmere in praviloma zahtevnejše naloge policije zahtevajo usklajeno delo večjega števila policistov, te policiste oz. enoto aktivira generalni direktor policije oz. direktor policijske uprave. Posebna policijska enota je v času aktiviranja za delo ali usposabljanje notranja organizacijska enota generalne policijske uprave.

Več

4.jan.2016

Zgodovina

Zgodovina posebnih enot in enot na sklic na ozemlju Slovenije sega precej daleč.

Več

6.apr.2009

Posebna policijska enota

Posebno policijsko enoto lahko ali za izvajanja nalog ali za usposabljanje aktivira generalni direktor policije oz. direktor policijske uprave. PPE se lahko aktivira samo pod natančno določenimi pogoji, in sicer za opravljanje določenih, praviloma zahtevnejših nalog policije, ko je za izvedbo naloge potrebno usklajeno delovanje večjega števila policistov, ki nalogo izvajajo kot enota, pod enotnim vodstvom in s posebno opremo. Enoto se lahko aktivira tako za vnaprej načrtovane kot tudi za  nenačrtovane in nepredvidljive situacije, ki zahtevajo takojšnjo reakcijo in sklic enote za izvajanje nalog. PPE se praviloma aktivira za izvajanje policijskih nalog pri: vzdrževanju in vzpostavljanju javnega reda in miru na javnih zbiranjih ter ob drugih napovedanih ali nenapovedanih dogodkih (športne prireditve, demonstracije, protestni shodi …), hujših nasilnih kaznivih dejanjih, izvedbi varnostnih akcij ali poostrenih nadzorih s področja vzdrževanja javnega reda, varovanja državne meje in področja kaznivih dejanj, naravnih, ekoloških in drugih nesreč (potresi, poplave, obsežnejše prometne, železniške, letalske in druge nesreče, izlitje nevarnih snovi, pojav radioaktivnega sevanja …), drugih aktivnostih (obsežnejše iskalne akcije, blokade območja, asistence, hišne preiskave …). Predstavitev Usposabljanje Kadrovanje Zgodovina Fotogalerija   Povezane vsebine Dejavnost Posebne policijske enote Varovanje javnih shodov in prireditev Zagotavljanje splošne varnosti ljudi in premoženja      

Več

5.jan.2009

Usposabljanje specializiranih policijskih enot - EUPFT 2008

Policisti in starešine Posebne policijske enote in Specialne enote na Generalni policijski upravi so se med 10. in 20. novembrom 2008 v Franciji udeležili usposabljanja specializiranih policijskih enot Evropske unije pod imenom European Union Police forces training 2008 (EUPFT 2008).

Več