logo_cvz

Uprava za policijske specialnosti
Center za varovanje in zaščito

Ulica Jožeta Jame 8
1000 Ljubljana

+ 386 01 30 86 100
  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Center za varovanje in zaščito deluje v okviru Uprave za policijske specialnosti in opravlja naloge na področju preventivnega, operativnega, tehničnega in fizičnega varovanja oseb in objektov. Njegova osnovna naloga je varovanje varovanih oseb in objektov pred vsemi oblikami ogrožanja.

Organiziranost

 • Oddelek za varovanje oseb
 • Oddelek za varovanje objektov
 • Oddelek za podporo in tehniko

V okviru centra delujeta tudi uradnika za zvezo, ki na podlagi dogovora med ministrstvoma za notranje in zunanje zadeve sodelujeta s tujimi varnostnimi organi, diplomatskimi in konzularnimi predstavniki, predstavniki mednarodnih organizacij pri koordiniranju in usklajevanju dela ter zagotavljanju strokovne pomoči na področju varnosti.

Oddelek za varovanje oseb

 • pripravlja ocene ogroženosti in načrte varovanj domačih varovanih oseb ter predstavnikov tujih držav in mednarodnih organizacij na obiskih v Sloveniji;
 • organizira, izvaja, vodi, usmerja in nadzira varovanje varovanih oseb ter prostorov, objektov in okolišev objektov, kjer se začasno zadržujejo varovane osebe;
 • na svojem delovnem področju sodeluje s tujimi varnostnimi organi;
 • sodeluje s Protokolom Republike Slovenije in kabineti varovanih oseb, javnimi zavodi, lokalnimi skupnostmi, javnimi ustanovami ter drugimi zasebnimi in javnimi organizacijami;
 • sodeluje z drugimi strokovnimi in operativnimi službami Generalne policijske uprave in policijskih uprav;
 • sodeluje pri načrtovanju in izvedbi usposabljanja in urjenja svojih uslužbencev.

Oddelek za varovanje objektov

 • načrtuje, organizira, koordinira, usmerja, vodi in nadzira varovanje prostorov, objektov in okolišev objektov, ki jih varuje policija;
 • pripravlja ocene ogroženosti in načrte varovanj kjer so sedeži diplomatsko-konzularnih predstavništev, rezidenc veleposlanikov in predstavništev mednarodnih organizacij;
 • pri zagotavljanju varnosti varovanih objektov sodeluje z notranjimi organizacijskimi enotami Centra za varovanje in zaščito;
 • sodeluje pri načrtovanju in izvedbi usposabljanja in urjenja svojih uslužbencev;
 • sodeluje s Protokolom Republike Slovenije, kabineti varovanih osebe, tujimi diplomatsko-konzularnimi predstavništvi in tujimi varnostnimi organi.

Oddelek ima dva referata:

Referat za zunanje varovanje objektov

  • sodeluje pri načrtovanju varovanja objektov;
  • izvaja zunanje varovanje objektov;
  • izvaja intervencije ob sprožitvah signalno-varnostnih naprav in ob ogroženosti varovanega objekta po načrtih varovanja;
  • izvaja naloge policijskega spremstva in mobilne zapore prometa (varovanih kolon, akreditivov, vrednostnih pošiljk ...);
  • nadzira in upravlja s protivlomnim, protipožarnim in videonadzornim sistemom na varovanih objektih;
  • izvaja nadzor nad upravičenostjo vstopov in izstopov oseb v varovane objekte;
  • sodeluje pri načrtovanju, organizaciji in izvajanju programa usposabljanja in izpopolnjevanja Centra za varovanje in zaščito;
  • opravlja naloge prekrškovnega organa;
  • sodeluje s tujimi varnostni organi.


Referat za notranje varovanje objektov

  • sodeluje pri načrtovanju varovanja objektov,
  • izvaja fizično varovanje notranjosti varovanih objektov;
  • nadzira in upravlja s protivlomnim, protipožarnim in videonadzornim sistemom na varovanih objektih,
  • izvaja varnostno-preventivne preglede prostorov, poštnih pošiljk, daril, prtljage in prevoznih sredstev;
  • izvaja varnostne preglede oseb ter nadzor nad upravičenostjo vstopov in izstopov;
  • izvaja intervencije ob sprožitvah signalno-varnostnih naprav in ob ogroženosti varovanega objekta po načrtih varovanja. 

Oddelek za podporo in tehniko

 • sodeluje pri načrtovanju, organiziranju, koordiniranju, vodenju in izvajanju tehničnega varovanja določenih oseb, prostorov, objektov in okolišev objektov, ki jih varuje policija;
 • načrtuje, organizira in izvaja program usposabljanja in izpopolnjevanja Centra za varovanje in zaščito;
 • načrtuje, organizira in zagotavlja materialno tehnično podporo notranjim organizacijskim enotam Centra za varovanje in zaščito;
 • načrtuje, organizira in zagotavlja delovanje lokalnega informacijskega sistema Centra za varovanje in zaščito;
 • zagotavlja varnostno območje;
 • nadzira in zagotavlja ustrezno rabo in vzdrževanje orožja, prevoznih sredstev in opreme centra,
 • zagotavlja delovanje sistema zvez;
 • zagotavlja sistem obveščanja in poročanja v policiji za Center za varovanje in zaščito;
 • vodi dnevnik dogodkov in aktivnosti Centra za varovanje in zaščito.

V okviru oddelka deluje tudi 24-urna dežurna služba centra.