Sorodne objave

 

Objavili smo poročilo o delu slovenske policije v letu 2022, v katerem predstavljamo značilnosti dela policije v letu 2022, njeno delo po delovnih področjih in statistične podatke. Slednji kažejo, da se po številu različnih varnostnih dogodkov, kaznivih ravnanj in drugih pojavov počasi vračamo v leta pred epidemijo covida-19.

LetnoPorocilo2022 naslovnicaPrednostne naloge policije za zagotavljanje javne varnosti v državi so bile: preprečevanje nasilja v družini, femicida in nasilja med vrstniki, preiskovanje korupcijskih kaznivih dejanj, kjer ima pomembno vlogo Nacionalni preiskovalni urad, in ustrezno upravljanje nedovoljenih migracij. V drugi polovici leta 2022 je bil poseben poudarek na povrnitvi zaupanja javnosti v policijo in njeno delo, kar je bilo mogoče le ob doslednem spoštovanju človekovih pravic in njegovega dostojanstva v policijskih postopkih ter zakonitem in strokovnem izvajanju policijskih pooblastil.

Rezultat novembrskega poročila Direktorata za policijo in druge varnostne naloge MNZ o opravljenem izrednem nadzoru nad opravljanjem nalog policije med varovanjem javnih shodov v času epidemije covida-19 v letih 2020 in 2021 so bili predkazenski postopki, ki jih vodi Posebni oddelek Specializiranega državnega tožilstva, predlogi sprememb zakonske ureditve, spremembe internih pravil, dodatna usposabljanja, vse s ciljem, da se možnost takšnih napak čim bolj zmanjša.

Med varnostnimi izzivi policije v letu 2022 so zagotovo bile tudi priprave slovenske policije na vstop Hrvaške v schengensko območje s 1. januarjem 2023 in aktivnosti, povezane z največjim požarom v zgodovini samostojne Slovenije na Krasu.

Poročilo je v celoti dostopno v spletni rubriki Statistika: Poročilo o delu policije za leto 2022

Policija v stevilkah

Povezane vsebine

Letna poročila o delu policije