Sorodne objave

Projekt Mladi in kriminal 9. september 2022
Projekt Varno poletje 5. september 2022
 

Raziskave kažejo, da je nasilje nad ženskami izjemno razširjen pojav. V Sloveniji je psihično nasilje izkusila vsaka druga ženska, medtem ko vsaka peta doživlja fizično nasilje. V Evropi vsak dan umre 7 žensk za posledicami nasilja v družini, ki ga povzroča moški storilec. Dom tako še vedno ostaja najbolj nevarno mesto za ženske in očitno intimni partner ostaja najhujši sovražnik. Sodobne družbe si izjemno prizadevajo zajeziti ta pereč družbeni problem, in sicer z zagotavljanjem enakosti žensk in moških ter sistematičnim osveščanjem. Zato je projekt Vesna zasnovan kot ciljno usmerjena dveletna nacionalna kampanja, ki opozarja na problematiko nasilja nad ženskami.

logo vesna1

Glavni cilji projekta Vesna - živeti življenje brez nasilja so:

 • sistematično osveščanje žensk vseh starosti (dekleta, odrasle ženske, starostnice), ki sodijo v rizično skupino potencialnih žrtev, ter jim predstaviti različne vrste pomoči in njihovo dostopnost 
 • v širši javnosti dvigniti osveščenost o problematiki nasilja v družini in nasilja nad ženskami 
 • poglobiti znanje strokovnih delavcev, ki se ukvarjajo z dejanskimi in potencialnimi žrtvami nasilja

Dejavnosti projekta Vesna

V okviru projekta je z namenom osveščanja (potencialnih) žrtev in širše javnosti ter krepitve znanja delavcev na tem področju pripravljenih več aktivnosti:

 • široka medijska kampanja in kratka TV produkcija o nasilju nad ženskami kot širšem družbenem problemu;
 • fotografska razstava Nasilje na njeni koži (Violence on her skin), ki bo na ogled v večjih slovenskih mestih (v Mercatorjevih centrih, prostorih nekaterih državnih organov, bolnišnic itd.);
 • strokovna usposabljanja za policiste in kriminaliste, socialne delavce, tožilce, sodnike in zagovornike ter zdravstveno osebje; vključeni pa bodo tudi predstavniki nevladnih organizacij, ki izvajajo programe osveščanja in pomoči žrtvam nasilja ter pomoč družinam v specifičnih življenjskih situacijah;
 • pripravljena pa bodo tudi različna preventivna in informativna gradiva (brošure, letaki, plakati) s koristnimi informacijami za posamezne ciljne skupine uporabnic, pa tudi za širšo, tako strokovno kot laično javnost.

Značilnosti nasilja v družini in nad ženskami

Večinsko prepričanje o nasilnih dejanjih in njihovih storilcih je, da gre za nerazumno in nepredvidljivo vedenje alkoholikov, duševno nestabilnih in obupanih ljudi. Takšno prepričanje je lažje sprejeti kot možnost, da je nasilje prisotno tudi v navidez urjenih družinah ter da je lahko tudi namerno. Nasilje s strani intimnega partnerja se pojavlja v vseh državah, neodvisno od ekonomskega, socialnega, religioznega ali kulturnega referenčnega okvirja.

 • dogaja se predvsem v zaprtih, zasebnih prostorih, ki bi morali biti varni,
 • običajno ni prič ali pa so to otroci, mladostniki,
 • gre za huda dejanja s težkimi travmatičnimi posledicami,
 • približno polovica žrtev bo o tem kar se ji dogaja, spregovorila s sorodnico/sorodnikom ali prijateljem/prijateljico,
 • v povprečju žrtve doživljajo nasilje 5 let, preden poiščejo pomoč
 • zaradi nasilja imajo pogoste težave s psihičnim zdravjem

V Sloveniji je žrtev psihičnega nasilja (zmerjanje, kričanje, poniževanje idr.) vsaka druga ženska, vsaka peta ženska pa je žrtev fizičnega nasilja. Lani je bilo med žrtvami nasilja 2315 žensk in 1076 moških, še leta 2010 pa 3097 žensk in 1229 moških.

Statistični podatki  

Kje lahko poiščem pomoč, če postanem žrtev nasilja v družini?

Prijavo nasilja v družini lahko vloži vsakdo - žrtev, priča, otrok, mladoletnik, nevladna organizacija, zasebne in državne ustanove. K prijavi so posebej zavezani vrtci, šole, zdravstvene organizacije (zdravniki, terapevti, psihiatri idr.), po uradni dolžnosti pa jo morajo vložiti uradne osebe. Vložiti jo je mogoče kadar koli, ne le tedaj, ko se žrtev odloči za razvezo.

Nujna intervencija policije (113)

V nujnih primerih, ko je ogroženo življenje, ali v drugih primerih, ko je potrebna intervencija policije, ne odlašajte in pokličite intervencijsko številko policije 113!

Osebna prijava na policiji

Prijavo lahko vložite na najbližji policijski postaji, na kateri bodo policisti začeli obravnavo.

Prijavo lahko vložite tudi po pošti. Policisti bodo opravili dodaten pogovor s prijaviteljem. 

Anonimna e-prijava

Čeprav je na spletnem portalu policije in na anonimni telefonski številki 080 12 00 mogoče vložiti anonimno prijavo nasilja v družini, vam svetujemo, da se za anonimno prijavo v primeru nasilja v družini odločite le izjemoma. Takih prijav ne moremo šteti za nujne, ampak le kot informacijo, na podlagi katere je pogosto zaradi nesodelovanja udeleženih onemogočeno učinkovito ukrepanje.

Nasilje v družini - informacije o postopku na policiji

Projekt Vesna je financiran iz evropskih sredstev

Vesna - živeti življenje brez nasilja, je projekt, za katerega je Direktorat za družino pri Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti RS uspešno kandidiral na razpisu za EU sredstva s področja enakosti spolov in pridobil sredstva programa Progress. Projekt Vesna, ki poteka od 6. decembra 2013 do 5. decembra 2015, izvaja skupaj z Ministrstvom za notranje zadeve RS - Policijo. Kot vsebinski partnerji pa pri projektu sodelujejo tudi Ministrstvo za zdravje RS, Ministrstvo za pravosodje RS ter Vrhovno državno tožilstvo RS. 

Več o projektu Vesna:

logotip-EU ek1