Prometna varnost

Pozimi, ko so vremenske razmere nepredvidljive, moramo udeleženci v prometu, predvsem vozniki motornih vozil, računati na možne hitre spremembe voznih razmer. Ob spremenjenih voznih razmerah je temeljni pogoj za varno udeležbo v prometu ustrezna zimska oprema motornega, pa tudi priklopnega vozila, za kar moramo pravočasno poskrbeti.

Otroci so v cestnem prometu med najbolj ogroženimi udeleženci, po številu smrtnih žrtev pa še posebej, kadar se vozijo kot potniki v motornih vozilih. Vozila za prevoz skupin otrok, npr. v šolo in iz nje, na šolske izlete, ekskurzije, treninge itd., morajo zato izpolnjevati več posebnih pogojev. Stroga pravila veljajo tudi za voznike, ki prevažajo skupine otrok oz. upravljajo z vozili za njihov prevoz.

Predstavljamo splošna priporočila policije, zavarovalnic, Slovenskega zavarovalnega združenja in diplomatsko konzularnih predstavništev za pravilno ravnanje ob prometni nesreči v Sloveniji. Objavljamo tudi napotke za ravnanje ob prometnih nesrečah, ki jih v Sloveniji povzročijo tujci, in ob prometnih nesrečah v tujini, kadar so v njih udeleženi slovenski državljani. Poleg priporočil in napotkov o ukrepih na kraju prometne nesreče seznanjamo udeležence prometnih nesreč tudi s postopki za uveljavljanje povračila škode iz zavarovanja avtomobilske odgovornosti.

Pešci so med najbolj ogroženimi prometnimi udeleženci. V policiji ugotavljamo, da so pogosto žrtve nesreč zaradi neustreznega ravnanja voznikov motornih vozil (kadar vozijo z neprilagojeno hitrostjo, pod vplivom alkohola, preblizu desnemu robu vozišča, vozijo z neočiščenimi ali zarošenimi stekli na vozilu ipd.). Veliko nesreč pa se zgodi tudi zaradi napak ali neustreznega ravnanja pešcev.

Objavljamo posnetke nevarnih, drznih voženj in drugih pogostih kršitev v cestnem prometu, ki jih ugotovljajo policisti pri delu z videonadzornim sistemom Provida 2000 na območju celotne države.

Kolo je eno najbolj priljubljenih prevoznih sredstev. Za otroke je tudi igralo, odrasli pa ga čedalje pogosteje uporabljajo ne le za prevoz, temveč tudi za rekreacijo. Vendar pa moramo pri kolesarjenju dobro poskrbeti za svojo varnost, saj so kolesarji poleg pešcev najbolj ogrožena in izpostavljena skupina prometnih udeležencev.

Na tem mestu objavljamo številne koristne napotke, namenjene voznikom enoslednih motornih vozil, vsako leto pa zanje pripravimo tudi različne preventivne aktivnosti in delavnice.