Prometna varnost

Nekatere bolezni in zdravila lahko prizadenejo človekove psihofizične sposobnosti in zmanjšajo njegovo sposobnost za varno vožnjo motornega vozila. 
Vožnja v nasprotni smeri je izredno nevarna, prepovedana je tudi z zakonom. Ta določa, da je na cesti, ki ima dva ali več označenih prometnih pasov za vožnjo v ...
V policiji si prizadevamo, da bi čim več voznikov uporabljalo varnostni pas. Pri najhujših prometnih nesrečah namreč vedno znova ugotavljamo, da bi lahko bile ...
Na varnostno razdaljo smo vozniki žal premalo pozorni. Vožnja na prekratki varnostni razdalji, največkrat povezana še s preveliko hitrostjo, je zato med ...
V zadnjih letih se delež prometnih nesreč, ki so jih povzročili alkoholizirani vozniki, ni bistveno spremenil in ostaja približno desetodstoten. Skrb vzbujajoče ...
Vozniki, bodite pripravljeni na dež, meglo, sneg in poledico. Dodatna previdnost in večja pozornost sta v jesenskih in zimskih razmerah nujni, a za varno vožnjo ...
Za pomlad in jesen je značilnih veliko kmetijskih opravil v naravnem okolju. Pri delih se pogosto uporabljajo traktorji, ki so konstruirani za vožnjo, vleko ali ...
Kot udeleženci v cestnem prometu moramo s svojim ravnanjem storiti vse, da čim bolj zmanjšamo možnosti za nastanek prometne nesreče. Če kljub temu pride do ...
Voznikom in drugim udeležencem cestnega prometa želimo osvežiti znanje in védenje o tem, katera prometna pravila veljajo v križišču, kako se mu približevati ...
Pozimi, ko so vremenske razmere nepredvidljive, moramo udeleženci v prometu, predvsem vozniki motornih vozil, upoštevati možne hitre spremembe voznih razmer. Ob ...
Otroci so v cestnem prometu med najbolj ogroženimi udeleženci. Po številu smrtnih žrtev so še posebno ogroženi takrat, kadar se vozijo kot potniki v motornih ...
Predstavljamo splošna priporočila policije, zavarovalnic, Slovenskega zavarovalnega združenja in diplomatsko konzularnih predstavništev za pravilno ravnanje ob ...