Sorodne objave

 

Policijsko upravo Novo mesto je v teh dneh obiskala dr. Staci Strobl, docentka na newyorškem koledžu za kazensko pravo John Jay College of Criminal Justice.

Pripravlja namreč študijo o delu srednje- in vzhodnoevropskih policij na področju romske manjšine. In ker je slišala za dosežke slovenske policije na tem področju, kot je zapisala v pismu novomeški policijski upravi, se je želela tudi osebno srečati s policisti, ki se pri svojem delu srečujejo s to tematiko.

Na PU Novo mesto jo je sprejel direktor uprave mag. Anton Olaj. Dr. Staci Strobl je bila nad predstavitvijo policijske uprave, prizadevanji policistov in dosežki dela s pripadniki romske etnične skupnosti navdušena. Svoje ugotovitve in vtise iz Novega mesta bo vključila v raziskavo, ki bo po njenem mnenju zanimiva tudi za policije drugih držav, v katerih živijo Romi.

Dr. Stroblova je Slovenijo obiskala tudi zaradi udeležbe na IX. konferenci Evropskega kriminološkega združenja, ki so jo med 9. in 12. septembrom organizirali Pravna fakulteta v Ljubljani, Fakulteta za varnostne vede, Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti in Slovenska akademija znanosti in umetnosti in na kateri je 650 udeležencev pripravilo 580 prispevkov na temo kriminologije in kriminalitetne politike. Na konferenci je sodelovala s prispevkom o ženskah v policiji v Zalivskih državah.

staci

Dr. Staci Strobl

(več o njenem delu na spletni strani: http://www.jjay.cuny.edu/lawpolice/facultyprofile/strobl.asp)