Sorodne objave

 

V Dobruški vasi že nekaj mesecev stoji mobilna učilnica, v kateri romski otroci v okviru projekta Skupa-j obiskujejo različne aktivnosti. Tam se učijo pisati, risati, računati, učijo se lepega vedenja, pomoči drugim, pa tudi novih besed v romskem in slovenskem jeziku. Prvi rezultati so že vidni, otroci pa so na svoje novo znanje izjemno ponosni.

DSCN2414

Otroci so med delavnicami okrepili tudi medsebojna prijateljstva.


Mobilno učilnico vsak dan obiskuje od 9 do 16 predšolskih otrok. Vzgojiteljici, ki izvajata program, sta sestavili kombinirano skupino predšolskih otrok od 2 do 6 let starosti. Vsak dan velja okvirni dnevni red, ki ga otroci pridno upoštevajo:

 • zbiranje od 9. do 9.15 ure
 • jutranji pozdrav v krogu
 • prepevanje in rajanje
 • sprehod
 • WC in umivanje rok
 • malica
 • poučna igra Kaj je to?
 • kratka poučna risanka
 • ustvarjanje
 • igre na prostem
 • poslušanje pesmi in prepevanje
 • poslovilni pozdrav

Dnevni red vzgojiteljici prilagajata predvsem vremenu. Otroci zjutraj radi spijo in nekateri zamujajo. Starši nimajo ure, običajno otrok ne budijo, nekatere zbudi šele glasen jutranji pozdrav: "Dobro jutro, dober dan, vidimo se vsaki dan!" in pesem tistih otrok, ki ju običajno že pred deveto uro nestrpno pričakujejo. Vsak dan jih je nekaj in običajno so to vedno isti otroci. Ob prihodu novega člana skupine jutranji pozdrav ponovijo in nadaljujejo z rajanjem in petjem. Nato vzgojiteljici pripravita kolednico, otroci se primejo vrvi in skupaj odidejo do bližnje asfaltne ploščadi, kjer izvedejo nekaj igric. 

DSCN2377

"Če zmanjka papirja, gremo risat tudi na asfalt ..." 


Otroci s kredami rišejo po asfaltu, tečejo štafeto in drug drugemu predajajo vetrnico, mečejo frisbi, se žogajo itd. Ali pa se sprehodijo do bližnjega potoka, opazujejo in poimenujejo rastline, živali, barve avtomobilov, štejejo avtomobile in polžke, ki plezajo po močvirski travi. Ko se vrnejo v mobilno učilnico, si umijejo roke, sedejo za mize in si privoščijo okrepčilni prigrizek. Vsak dan otroci dobijo tudi nekaj koščkov sadja, ki ga z veseljem pojedo.

Vzgojiteljici jih učita uporabljati čarobni besedi "hvala" in "prosim", lepega obnašanja ob obroku za mizo ter pospravljanja po končanem prigrizku. Ko so mize in otroške roke čiste, jim pokažeta nekaj deset slikic različnih predmetov z napisi "Kaj je to?", otroci pa odgovarjajo v romskem in slovenskem jeziku. Z veseljem si ogledajo kratko risanko nato pa običajno na temo risanke, hrane, igrač, živali ali pa teme dneva pobarvajo pobarvanke in rišejo. V deževnih dneh pa otroci uživajo v prosti igri v učilnici, kjer se igrajo s podarjenimi igračami. Ob zaključku dneva se poslovijo s pesmijo in nato še pozdravom: "Jutri, ko bo ura devet, se vidimo spet".

Aktivnosti v mobilni učilnici pokrivajo področja, kot so gibanje, spoznavanje in razvijanje jezika in umetnosti, spoznavanje družbe, narave in učenje matematike. Cilji tovrstnih dejavnosti so predvsem spoznavanje in doživljanje medsebojnih odnosov v igri in gibanju, žive in nežive narave v njeni raznolikosti, spoznavanje in poimenovanje predmetov, živali, delov človeškega telesa v romščini in slovenščini, spoznavanje številk in učenje štetja, osnov seštevanja, razvoj gibalnih sposobnosti preko različnih iger z žogo in kolednico, zavedanje obstoja lastnega in drugih jezikov ter razvijanje komunikacijskih sposobnosti.

DSCN2494

Štafeta z vetrnico je med otroki v Dobruški vasi zelo priljubljena. 


Tema dneva običajno določa spremljevalne dejavnosti, je vnaprej določena ali pa jo prilagodijo dogajanju in povpraševanju otrok. Otroci spoznavajo nove besede (predmete, živali, dele telesa, geometrijske like) jih utrjujejo in ponavljajo, učijo se dodatnih kitic besedil že znanih pesmi (Ringa ringa raja, Mi se imamo radi, Tonček Balonček, Lepa Anka kolo vodi, Pika poka pikapolonica, Kuža pazi) in nove pesmi (Naša četica koraka, Otroška Soki), petje spremljajo s ploskanjem, korakanjem itd., rajajo in se igrajo z glasovi. Otroci so poznavanju osnovnih barv v nekaj tednih dodali še nekatere druge barve iz barvnega kroga, štejejo do deset, naštevajo imena dni v tednu. Spoznavajo tudi koledar in zemljevid. Učijo se lepega petja, natančnega in enakomernega barvanja z barvicami, voščenkami in tudi vodenimi barvicami,, prerisovanja s table, pisanja pisanih črk itd. Otroci se seznanjajo tudi z osnovami lepega obnašanja (pridejo oblečeni in obuti, umiti, pozdravijo itd). Naučili so se tudi narediti vrsto, počakati, da pridejo na vrsto, med seboj pa si tudi veliko pomagajo.

DSCN2450

Otroci se med drugim učijo tudi čim bolj natančnega barvanja in ustvarjalnega risanja.


Prve počitniške dni je bil obisk osnovnošolcev tako visok, da sta jih bili vzgojiteljici zaradi pomanjkanja miz in stolov primorani razdeliti v dve skupini. Visoka udeležba otrok je dokaz, da je projekt Skupa-j predšolskim otrokom v Dobruški vasi prinesel korenito spremembo v preživljanju vsakdanjika. Poslušno in z odprtimi očmi sprejemajo nova znanja in spoznanja, sodelovati pa se trudijo vedno in povsod.

 logoSkupaj

Več o projektu Skupa-j

Policija se je leta 2013 pridružila projektu Skupa-j, ki je namenjen premagovanju družbenih ovir, stereotipov in predsodkov ter krepitvi sobivanja med romskim in večinskim prebivalstvom.  


Besedilo in foto: Vida Slivšek, Mina Pišljar