Sorodne objave

 

V okviru projekta Skupa-j sta 17. februarja 2015 Branko Novak iz Centra za raziskovanje in socialne veščine Policijske akademije ter Manuel Vesel iz Sektorja uniformirane policije Policijske uprave Novo mesto pripravila delavnico za zaposlene v Osnovni šoli Dragotina Ketteja v Novem mestu.

2015 02 17 928 1

Delavnica je bila pripravljena po verificiranem programu, in sicer s področja zavedanja stereotipov, obvladovanja predsodkov ter preprečevanja diskriminacije v multikulturni družbi. 

Na delavnici, ki je trajala štiri šolske ure, je bilo prisotnih 24 zaposlenih, ki se v osnovni šoli s prilagojenem programom vsakodnevno srečujejo z različnimi problemskimi vprašanji. Po zaključenem dnevu so bile vse udeleženke mnenja, da je bila tovrstna oblika pogovora in seznanitve s posameznimi posebnostmi pri delu z romsko populacijo, odlična pridobitev znanja, ki ga bodo uporabile pri svojem delu. Zaradi presega vseh pričakovanj so udeleženke izrazile željo po dodatni delavnici na temo mediacije.