Sorodne objave

Projekt Mladi in kriminal 9. september 2022
Projekt Varno poletje 5. september 2022
 

Branko Novak iz Policijske akademije in Roman Horvat iz Policijske postaje Grosuplje sta 25. februarja in 27. marca za delavce centrov za socialno delo Grosuplje, Kočevje in Ribnica pripravila usposabljanje s področja zavedanja stereotipov, obvladovanja predsodkov ter preprečevanja diskriminacije v večkulturni skupnosti.

2014-03-028

Usposabljanja, ki je del projekta Skupa-j, se je v Grosupljem udeležilo 10 zaposlenih, v Kočevju pa 7 zaposlenih iz Centra za socialno delo Kočevje in 2 iz Centra za socialno delo Ribnica. 

Predavatelja sta veliko pozornosti namenila tudi poznavanju romske kulture, kar je eden od pogojev za učinkovito delo v romski skupnosti. Med usposabljanjem so udeleženci prišli do spoznanja, da bi jim pri delu veliko pomagalo vsaj osnovno znanje romskega jezika, zato so se dogovorili, da tovrstno usposabljanje izvedejo v bližnji prihodnosti. 

2014-03-029 Težave s katerimi se zaposleni srečujejo pri delu z Romi so številne. Velikokrat si zaposleni na centrih za socialno delo zaradi nepoznavanja kulture in jezika določenih reakcij in početij Romov ne znajo razložiti, kar jim dodatno otežuje delo in lahko pripelje do nepotrebnih nesporazumov. Pomanjkanja specifičnih znanj in izkušenj se delavci centrov zavedajo, zato zanje že iščejo rešitve tudi v obliki tovrstnih predavanj. Zato so bili nekaterih policijskih izkušenj pri deli v večkulturni skupnosti zelo veseli in jih bodo v prihodnje uporabili tudi pri svojem delu. 

2014-03-030

Uslužbenci centrov za socialno delo so usposabljanje ocenili kot dobro in uporabno. V preteklosti takšnih usposabljanj niso imeli, zato se jim takšna izkušnje zdijo zelo koristne. Poleg tega so se med usposabljanji vzpostavila nova poznanstva, ki bodo v prihodnje zagotovo pripomogla učinkovitejšemu strokovnemu delu, še posebej v primerih, ki zahtevajo ukrepanje tako policije kot centra za socialno delo.