Sorodne objave

 

Nepremišljena in nepravilna uporaba pirotehničnih izdelkov sta najpogostejša vzroka za nastanek telesnih poškodb. Zato namesto petarde, raje pamet v roke!

V decembrskem času začenjamo že tradicionalno akcijo Bodi zvezda, ne meči petard!, namenjeno osveščanju o nevarnostih uporabe pirotehničnih izdelkov, ki smo jo skupaj s strokovnjaki UKC Ljubljana predstavili na današnji novinarski konferenci. 

medo

<pNepremišljenost, objestnost in nepravilna uporaba ostajajo najpogostejši vzroki za nastanek poškodb pri uporabi pirotehničnih izdelkov. "Pri odraslih prihaja do poškodb večinoma zaradi nepravilne uporabe raket in baterij, pri mladoletnikih pa je poglavitni razlog nepremišljena in objestna uporaba petard. V 16-ih primerih, se je ob lanskih božično-novoletnih praznikih poškodovalo kar 9 mladoletnikov. Na srečo je šlo v večini primerov za lahke telesne poškodbe, ki ne bodo pustile trajnih posledic, a zanašati se na srečo ni dovolj," je opozoril Daniel Jug z Uprave uniformirane policije GPU.

IMG 6870500

Zvočni zapis izjave Daniela Juga, Uprava uniformirane policije GPU  (mp3) 
 

Preizkusite svoje znanje v nagradnem kvizu o uporabi pirotehničnih sredstev!

aktualno

Kaj so pirotehnična sredstva?

Skupna značilnost vseh pirotehničnih sredstev je, da vsebujejo eksplozivne snovi! Zakon o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih razvršča pirotehnične izdelke, namenjene za zabavo, v štiri kategorije.

1kategorija

V prvo kategorijo spadajo ognjemetni izdelki, ki predstavljajo zelo majhno nevarnost, povzročajo zanemarljivo raven hrupa in so namenjeni uporabi v strnjenih naseljih, vključno z ognjemetnimi izdelki, ki so namenjeni uporabi v stanovanjskih zgradbah in drugih zaprtih prostorih. Tipični izdelki so viharne vžigalice, tortne fontane, čudežne svečke, pasje bombice, pokajoče kroglice…

2kategorija

V drugi kategoriji so ognjemetni izdelki, ki predstavljajo majhno nevarnost in povzročajo nizko raven hrupa ter so namenjeni uporabi na omejenih območjih na prostem. Tipični izdelki so  helikopterji, rakete, fontane, rimske svečke.

3kategorija

V tretjo kategorijo uvrščamo ognjemetne izdelke, ki predstavljajo srednje veliko nevarnost in so namenjeni uporabi na prostem, na velikih odprtih območjih, in katerih raven hrupa ni škodljiva za zdravje ljudi. V to skupino sodijo baterije.

V četrto kategorijo prištevamo ognjemetne izdelke, ki predstavljajo veliko nevarnost in jih lahko uporabljajo le strokovno usposobljene osebe, raven hrupa pa škodljiva za zdravje ljudi. Gre za pirotehnične izdelke za poklicno uporabo.

 

Kategorije pirotehničnih sredstev (wmv) 

Matevž Gladek,
Oddelek za protibombno zaščito Specialne enote o kategorijah pirotehničnih sredstev


Kaj, kdo in kdaj lahko prodaja?

Pirotehnične izdelke lahko prodaja pravna oseba oz. podjetnik, ki ima za prodajo dovoljenje ministrstva ali dovoljenje pristojnega organa.

Ognjemetne izdelke 1. kategorije, katerih glavni učinek je pok, se sme prodajati od 19. do 31. decembra.


Komu je dovoljena prodaja?

Prodaja pirotehničnih izdelkov 1. kategorije ni dovoljena mlajšim od 14 let, prodaja pirotehničnih izdelkov 2. kategorije pa ni dovoljena mlajšim od 16 let.

Izdelkov kategorije 3, 4, P 2 in T2 ni dovoljeno prodajati fizičnim osebam.

Baterije in kombinacije iz 3. kategorije do 1000 g neto mase eksplozivnih snovi in fontane iz kategorije do 750 g neto mase eksplozivnih snovi lahko kupujejo, posedujejo in uporabljajo tudi osebe starejše od 18 let.

Prodaja, posest in uporaba ognjemetnih izdelkov 2. in 3. kategorije, katerih glavni učinek je pok (gre predvsem za petarde različnih oblik in moči), je prepovedana.

Prodajalec sme od osebe, za katero domneva, da ne izpolnjuje pogojev za nakup pirotehničnih izdelkov, zahtevati, da predhodno izkaže svojo starost z javno listino, s katero se dokazuje istovetnost oseb.

Kupci in uporabniki pirotehničnih izdelkov naj jih, če se jim ne morejo odreči, kupujejo le v trgovinah, ki imajo za prodajo teh izdelkov dovoljenje ministrstva za notranje zadeve.

Navodila za uporabo na izdelku morajo biti napisana v slovenskem jeziku.

Pri nakupu bodite pozorni na oznako CE, preberite navodila in poskušajte pridobiti čim več informacij o izdelku. Upoštevajte možnost, da se izdelek, kljub ravnanju po navodilu, ne bo »obnašal« tako, kot je navedeno.


Kdo lahko uporablja pirotehnične izdelke?

Pirotehnične izdelke 1. in 2. kategorije lahko uporabljajo mladoletniki stari do 14. oziroma do 16. leta starosti, le če so pod nadzorstvom staršev ali skrbnikov.

Uporaba fontan in baterij je dovoljena le osebam, starejšim od osemnajst let.


Kdaj je dovoljena uporaba?

Ognjemetne izdelke 1. kategorije, katerih glavni učinek je pok, se sme uporabljati od 26. decembra do 2. januarja. Uporaba ostalih pirotehničnih izdelkov (rakete, fontane, baterije, pirotehnične vžigalice, čudežne svečke, zlati dež, tortne fontane, čmrlji,…) je dovoljena skozi celo leto.


Kje ni dovoljena uporaba pirotehničnih izdelkov 1. kategorije, katerih glavna značilnost je pok?

Teh izdelkov ni dovoljeno uporabljati v strnjenih stanovanjskih naseljih, v zgradbah in vseh zaprtih prostorih, v bližini bolnišnic, v prevoznih sredstvih za potniški promet in na površinah, na katerih potekajo javni shodi in javne prireditve.

Najpogostejše kršitve, ki jih obravnavajo policisti, so uporaba prepovedanih pirotehničnih izdelkov 2. in 3. kategorije, katerih glavna značilnost je pok (gre predvsem za petarde različnih oblik in moči), uporaba pirotehničnih izdelkov 1. kategorije, katerih glavna značilnost je pok na mestih, kjer to ni dovoljeno, in uporaba pirotehničnih izdelkov na javnih prireditvah in shodih.

Uporaba pirotehničnih izdelkov v nasprotju z omejitvami pomeni prekršek, za katerega je predvidena globa od 400 do 1200 evrov. Ob tem se izdelek tudi zaseže. Med 20. novembrom 2013 in 10. januarjem 2014 so policisti zasegli 16.503 kosov pirotehničnih izdelkov.

Kršitve v obdobju 2008 - 2013

Med 20. novembrom 2013 in 10. januarjem 2014 so policisti ugotovili 128 kršitev določb Zakona o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih. To je 14,7% manj kršitev kot v letu pred tem. Zoper kršitelje je bilo podanih 43 obdolžilnih predlogov ter 24 kazenskih ovadb (poškodovanje premoženja), izdanih 28 odločb v hitrem postopku, 27 plačilnih nalogov, 3-krat je bilo podano poročilo na okrožno državno tožilstvo. Podana so bila tri poročila Centru za socialno delo, petkrat pa smo odstopili predlog drugemu prekrškovnemu organu. Obravnavali so tudi 47 (leto prej 53) primerov poškodovanj premoženja. Večina poškodovanj tudi tokrat kaže na očiten namen poškodovanja tuje stvari, največ primerov pa so obravnavali na območju PU Ljubljana.


Več statističnih podatkov 


Posledice nepravilne uporabe pirotehničnih izdelkov

Število telesnih poškodb se je v primerjavi z lanskim obdobjem povečalo iz 15 na 16, poškodbe pa so nastale predvsem zaradi nepravilne uporabe pirotehničnih izdelkov in nepremišljenosti posameznikov. Pri odraslih (7 primerov) so nastale večinoma zaradi nepravilne uporabe raket, pri mladoletnikih (9 primerov poškodb, od tega v 8 primerih lažje telesne poškodbe) pa je razlog za nastanek poškodb še vedno nepremišljena uporaba prepovedanih pirotehničnih izdelkov 2. in 3. kategorije, katerih glavna značilnost je pok (petarde različnih velikosti in moči).

Število telesno poškodovanih v obdobju 2008 - 2013

Varna uporaba pirotehničnih izdelkov pomeni upoštevanje navodil proizvajalca in pravil, ki veljajo pri uporabi. Mladoletniki naj jih uporabljajo le pod nadzorom staršev ali skrbnikov.


Varna uporaba pirotehničnih sredstev (wmv) 

Matevž Gladek,
Oddelek za protibombno zaščito Specialne enote o varni uporabi pirotehničnih sredstev


Še vedno ostaja problematična uporaba pirotehničnih sredstev v nasprotju z navodili proizvajalca, lastna izdelava ali predelava, uporaba pirotehničnih izdelkov v drugih predmetih ter uporaba izdelkov, kupljenih na črnem trgu.

facebook3

Domača izdelava pirotehničnih sredstev in predelava pirotehničnih izdelkov zaradi povečanega učinka je prepovedana! Prav tako je prepovedana uporaba izdelkov v drugih predmetih in preprodaja.

Vse, ki kupujete in uporabljate pirotehnične izdelke pozivamo, da z zgledom pripomorete k preprečevanju neželenih posledic. Pirotehniko uporabljajte v skladu z navodili proizvajalca, uporaba pa naj bi čim manj moteča za okolico. Pomembno vlogo imate tudi starši, ki s svojim obnašanjem in odnosom do pirotehničnih izdelkov vplivate na zavest in obnašanje otrok. Naj trenutek užitka ne pusti nepopravljivih, bolečih ali celo usodnih posledic za celo življenje.


Obišči nas na družbenem omrežju Facebook