Sporočila za javnost

V neurju in toči je ustavljanje na avtocesti in hitri cesti, v predorih ali pod nadvozi izredno nevarno!

Žal pa nekateri neodgovorni vozniki ob neurju na avtocesti svoja vozila še vedno ustavljajo v predorih, na odstavnih pasovih, obračajo ali celo izstopajo iz vozil in podobno. S tem ogrožajo tako sebe kot tudi druge udeležence v prometu, saj lahko pride do zastojev ali nevarnih naletov in prometnih nesreč

Zato vse voznike opozarjamo na nekatera pravila, ki jih morajo upoštevati: 

  • Voznik lahko svoje vozilo ustavi na parkirnih prostorih počivališč, nikakor pa ne na odstavnih pasovih ali celo na vozišču!
  • Na odstavnem pasu avtoceste in hitre ceste je prepovedana vožnja, parkiranje ali ustavitev, razen v sili in ob ustavitvi zaradi nudenja potrebne pomoči. Tudi na vozišču avtoceste in hitre ceste je prepovedano obračanje, vzvratna vožnja (vožnja v nasprotni smeri je smrtno nevarna!), ustavitev ali parkiranje.
  • Enako velja za predore in nadvoze!nevihta
  • Med neurjem ali podobnimi dogodki priporočamo, da vozite posebej previdno in hitrost svoje vožnje prilagodite razmeram. Če ste takrat na avtocesti, se izključite iz prometa na prvem primernem mestu (počivališču, izvozu ipd.), nato pa poiščete primerno zavetje za vozilo, kjer je to pač dovoljeno.
  • Ko je promet gostejši, se pogosto zgodi, da vozilo, ki prehiteva vozilo pred seboj, vozi z manjšo hitrostjo od dovoljene. Vozniki, ki vozijo za takšnim vozilom, naj bodo strpni. Uporaba zvočnih in svetlobnih signalov je dovoljena le, kadar je ogrožen voznik sam ali kdo drug. Zato priporočamo predvsem vzpostavitev zadostne varnostne razdalje in potrpežljivost, dokler voznik pred vami ne konča s prehitevanjem.
  • Močan dež, nalivi in toča lahko na vozišče nanesejo naplavine, ki z vozišča navadno niso takoj odstranjene. Vozniki, še zlasti motoristi, naj bodo v takšnih razmerah še bolj previdni!
  • Upoštevajte vso prometno signalizacijo: prometne znake, prižgano rdečo luč pred predori, ki vozniku prepoveduje, da bi zapeljal vanj, talne označbe itd. 

 

Na previdno vožnjo ob neurjih opozarja tudi DARS: Vožnja v neurju in toči

 
Vozite varno!

 

 

Zastoji na mejnih prehodih

Mejni prehod Promet Razlog Osveženo Vstop/Izstop Čakalna doba
DRAGONJA VSI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 22.07.2019 ob 15:50 IZSTOP 40 minut
GRUŠKOVJE OSEBNI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 23.07.2019 ob 17:00 VSTOP 15 minut
SEČOVLJE - KONTROLNA TOČKA VSI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 22.07.2019 ob 18:00 IZSTOP 5 minut
SEČOVLJE - KONTROLNA TOČKA VSI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 22.07.2019 ob 15:37 VSTOP 10 minut
SOČERGA OSEBNI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 22.07.2019 ob 16:00 VSTOP 10 minut

Informacije o razmerah in zastojih na cestah so dostopne na spletni strani Prometno-informacijskega centra za državne ceste.
Podatki so dostopni tudi na spletnem servisu.