Sorodne objave

 

Na študijskem obisku pri slovenski policiji sta bila med 2. in 12. marcem 2010 Teresa Raquel Augusto Pinto, predstavnica portugalske, in Milan Holz, predstavnik češke policije. Njun obisk v Sloveniji je bil organiziran v okviru izmenjave CEPOL-a (Srednjeevropske policijske akademije). Spoznala sta preventivno delo številnih policijskih enot, med njimi tudi Policijske uprave Slovenj Gradec.

IMG 4769

Spominski posnetek pred OŠ v Mislinji


Ob prihodu na upravo ju je sprejel direktor PU Slovenj Gradec dr. Jurij Ferme ter jima predstavil nekatere značilnosti in varnostne vidike delovanja uprave ter delo na področju preventivne dejavnosti. Podrobneje jima je predstavil preventivni projekt Policist Leon svetuje.

slika3

Kako projekt Policist Leon svetuje poteka v praksi, sta si lahko obiskovalca ogledala med učno uro petošolcev v Osnovni šoli Mislinja. Pri predstavitvi sta sodelovala Janez Rotovnik iz Sektorja uniformirane policije PU Slovenj Gradec in vodja policijskega okoliša na Policijski postaji Slovenj Gradec Bojan Triglav, ki je učencem podal preventivne vsebine.


Program obiska predstavnikov češke in portugalske policije, ki je zajemal v skupnost usmerjeno oz. preventivno delo policije (community policing), je pripravila in vodila policijska inšpektorica za preventivo v Generalni policijski upravi Marija Mikulan, sodelovala pa je tudi inšpektorica Zdenka Zabukovec.

Obiskovalca sta se v tem času dobro seznanila s slovensko policijo in v skupnost usmerjenim policijskim delom ter našimi izkušnjami na tem področju, saj sta poleg policijskih enot na območju PU Slovenj Gradec obiskala tudi posamezne policijske enote na območju policijskih uprav Novo mesto, Maribor, Postojna, Ljubljana in Kranj ter tudi Upravo kriminalistične policije in Policijsko akademijo na Generalni policijski upravi. Njihovi predstavniki so ju seznanili z organizacijo in delom na svojem območju in področju, s statističnimi podatki o varnostni problematiki ter s sodelovanjem policije z lokalno skupnostjo in drugimi subjekti, ki pripomorejo k zagotavljanju varnosti državljanov.

O konkretnem preventivnem delu na terenu sta se lahko pogovorila tudi s posameznimi vodji policijskih okolišev in konjeniki, v Mariboru sta si ogledala svetovalno sobo, ki je namenjena varnostnim nasvetom in opozorilom za občane, v Policijski akademiji so jima predstavili sistem izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja, kustosinja pa ju je popeljala tudi na kratek ogled policijskega muzeja.

slika1

Na Policijski postaji Maribor I sta si ogledala projekt Otrok policist za en dan, v Bohinjski Bistrici pa delovanje policijske pisarne.

slika2

S policistoma konjenikoma pred PP Moste


O konkretnem sodelovanju policije in lokalne skupnosti sta se gosta pogovarjala tudi s podžupanoma mariborske in bohinjske občine. Z obiskom sta bila zelo zadovoljna, vsem predstavnikom slovenske policije sta se za izčrpne predstavitve in izmenjavo izkušenj prisrčno zahvalila. Zatrdila sta, da ste se pri nas počutila izredno varno, navdušena pa sta bila tudi nad znamenitostmi naše dežele ter nad prijaznostjo in odprtostjo njenih prebivalcev.