Sorodne objave

 

Objavili smo poročilo o delu slovenske policije v letu 2019, v katerem predstavljamo glavne značilnosti in rezultate policijskega dela v lanskem letu kot tudi statistične podatke za posamezna področja. Policija je tudi v letu 2019 poskušala uresničevati svoje poslanstvo, in sicer zagotavljati visoko stopnjo varnosti vsem prebivalcem Slovenije ob spoštovanju zakonov, človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter človekovega dostojanstva in krepiti pravno državo.

Poročilo o delu policije za leto 2019 (tudi v flashu)

Največ aktivnosti je bilo v letu 2019 namenjenih:letno porocilo 2019

  • boju proti gospodarski, organizirani in premoženjski kriminaliteti,
  • zagotavljanju učinkovitega varovanja schengenske meje in izvajanju ukrepov ob povečanju nedovoljenih prestopov državne meje,
  • vzdrževanju javnega reda in zagotavljanju splošne varnosti ljudi in premoženja ter
  • zagotavljanju varnosti cestnega prometa.

Policija v številkah

Policija je v lanskem letu prejela kar 526.193 klicev na interventno številko 113.

Obravnavala je 54.867 kaznivih dejanj, 33.565 kršitev predpisov o javnem redu, 335.843 kršitev cestnoprometnih predpisov ter 16.143 nedovoljenih prehodov čez državno mejo.

Policija je opravila 169 varovanj domačih oseb v tujini in 50 varovanj tujih oseb med obiskom v Sloveniji. Letalska enota je opravila 763 ur letenja s helikopterjem. Policisti Posebne policijske enote so bili sklicani 404-krat, policisti Specialne enote pa so v lanskem letu posredovali 77-krat.

Policija je izvedla 11.607 preventivnih dejavnosti.

Še več zanimivih številk in podrobnosti o delu, ki ga je v lanskem letu opravilo 8.189 zaposlenih v Policiji, si lahko preberete v poročilu o delu policije za leto 2019.

Povezane vsebine

Letna poročila o delu policije