Sorodne objave

 

Objavili smo poročilo o delu slovenske policije v letu 2018, v katerem predstavljamo glavne značilnosti in rezultate policijskega dela v lanskem letu kot tudi statistične podatke za posamezna področja dela. Objavljamo tudi poročila o delu vseh osmih policijskih uprav.

01 naslovnica lp 2018"Konec statističnega leta je za vsako institucijo pomembna prelomnica. Z njo končamo neko obdobje in s prerezom stanja ocenimo, katere naše odločitve so prinesle dobre rezultate in katere moramo v prihodnje spremeniti. Z letom 2018 se je začelo novo petletno obdobje razvoja in dela policije, ki naše aktivnosti srednjeročno prilagaja aktualnim varnostnim trendom in razmeram v državi in tudi v širši regiji. Takšna pomlajena vizija seveda ne pomeni radikalne spremembe našega ustroja – temeljno poslanstvo še vedno ostaja zagotavljanje varnosti življenja in premoženja ljudi –, vendar pa na novo zastavlja prioritete našega dela," je v uvodu v letno poročilo zapisala generalna direktorica policije mag. Tatjana Bobnar.

Poročilo je v celoti dostopno v spletni rubriki Statistika: Poročilo o delu policije za leto 2018

Povezane vsebine

Letna poročila o delu policije in policijskih uprav