Sorodne objave

 

Na Brdu pri Kranju je 31. maja in 1. junija 2022 potekala 13. mednarodna konferenca Dnevi korporativne varnosti, ki je znanstveno in strokovno srečanje strokovnjakov s področja upravljanja varnostnih tveganj v sodobnem varnostnem okolju s posebnim poudarkom na korporativnih in informacijskih tveganjih.

Otvoritve konference se je udeležil tudi namestnik generalnega direktorja policije mag. Stanislav Vrečar, ki je v svojem pozdravnem nagovoru poudaril pomen zavedanja, da je varnost vrednota, katere ohranjanje je odvisno od vseh nas.

vracar123

"V tem zgodovinsko prelomnem obdobju, ko se zdi, da se človeštvo srečuje z vsemi možnimi varnostnimi tveganji, ima ta mednarodna konferenca še posebej velik pomen. Z epidemijo tesno povezana se je zgodila pospešena digitalna preobrazba držav. Tudi Slovenije. To sicer ni proces, ki bi se začel včeraj, vsekakor pa nas je pandemija spodbudila, da smo digitalni potencial še bolj izkoristili. Ob vseh prednostih digitalizacije, ki so nam omogočile prilagoditev življenja v novi realnosti, je tesnejša prepletenost med digitalnim in fizičnim svetom prinesla tudi dodatna tveganja. Krepitev kibernetskega prostora je zlonamernim posameznikom in organiziranim kriminalnim združbam žal še razširila možnosti za zlorabe.

Poleg najočitnejšega povzročanja hipnega zastoja in škode v delovanju organizacij se v zadnjem času kibernetski napadi pogosto pojavljajo tudi v obliki izsiljevanj in goljufij z zelo različnimi modusi – kot nekakšen nov način dolgoročnega nezakonitega zaslužka. Med najbolj ranljivimi skupinami so zagotovo starejši, oziroma tisti, ki so se v tem obdobju šele pričeli aktivneje srečevati z informacijsko tehnologijo in s pastmi medmrežja niso dobro seznanjeni. Po drugi strani pa so tudi dobro organizirana podjetja in organizacije vse pogosteje tarča organiziranih kriminalnih skupin. Svetovni gospodarski forum, ki vsako leto objavi oceno največjih groženj za globalno varnost, je med največja tveganja uvrstil prav kibernetske napade," je v svojem nagovoru dejal Vrečar.

Vrečar je še poudaril, da moramo celovito zagotavljanje varnega življenjskega okolja, v katerem lahko svobodno živimo, ustvarjamo in rastemo kot civilizacija, v času globalizacije razumeti kot vrednoto, katere ohranjanje je odvisno od vseh nas. Poleg zavedanja, da smo za varnost odgovorni vsi, pa je nujno tudi spoznanje, da je ne moremo obravnavati ločeno.

vrecar42

Namestnik generalnega direktorja policije mag. Stanislav Vrečar je tudi slovesno vročil nagrado Slovenian Grand Security Award za najbolj varno občino, tj. občino Ljutomer. Za najvarnejšo mestno občino pa je bil razglašen Ptuj. Da sta ti dve lokalni skupnosti prejeli to priznanje, je zagotovo tudi velika zasluga policistk in policistov, ki opravljajo svoje delo na tem območju.

Cilj konference je bil predstaviti najnovejša spoznanja in raziskovalne ugotovitve, primere dobre prakse ter primere uspešnih prenosov znanj v prakso, omogočiti neposreden stik med teoretiki in praktiki ter pospešiti razgrinjanje in reševanje aktualnih problemov s področja korporativne varnosti.

Mednarodna konferenca je bila namenjena predstavnikom gospodarstva, javne uprave in vsem strokovnjakom, ki se v svojih delovnih okoljih ukvarjajo s procesi in problemi zagotavljanja varnosti v najširšem pomenu besede. Konferenca je bila letos organizirana v hibridni obliki.